21 maja, 2020 r.

E-dydaktyka na UŁ: kształcenie zdalne w liczbach

E-dydaktyka na UŁ: kształcenie zdalne w liczbach

graf.UŁ

Od ponad dwóch miesięcy cała społeczność Uniwersytetu Łódzkiego pracuje i uczy się zdalnie. Brak możliwości prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych i laboratoriach oraz zewnętrznych praktyk spowodowała, że kalendarz bieżącego roku akademickiego musiał ulec poważnym zmianom. Dzięki zaangażowaniu i determinacji wszystkich pracowników - całej naszej uniwersyteckiej społeczności - już teraz można powiedzieć, że wspólnie zdaliśmy egzamin z “zarządzania kryzysowego” w tym obszarze. Po raz kolejny potwierdza się, że na trudne czasy najlepsza jest wspólnota - wspólnota akademicka. A jak wygląda to w liczbach?


Od ponad dwóch miesięcy cała społeczność Uniwersytetu Łódzkiego pracuje i uczy się zdalnie. Brak możliwości prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych i laboratoriach oraz zewnętrznych praktyk spowodowała, że kalendarz bieżącego roku akademickiego musiał ulec poważnym zmianom. Dzięki zaangażowaniu i determinacji wszystkich pracowników - całej naszej uniwersyteckiej społeczności - już teraz można powiedzieć, że wspólnie zdaliśmy egzamin z “zarządzania kryzysowego” w tym obszarze. Po raz kolejny potwierdza się, że na trudne czasy najlepsza jest wspólnota - wspólnota akademicka. A jak wygląda to w liczbach?


Przez cały 2019 rok na platformie Moodle odnotowano 5 milionów odsłon. W okresie od początku stycznia do końca kwietnia 2020 roku liczba ta wyniosła 11 milionów (jest to ponad dwukrotny wzrost, dla trzykrotnie krótszego okresu). Wzrost ten jest szczególnie widoczny w zestawieniu przygotowanym dla poszczególnych miesięcy w 2019 i 2020 roku:


· w lutym 2019 r. na platformie Moodle odnotowano 284 135 odsłon. W bieżącym roku, w tym samym okresie, liczba ta wzrosła o ponad połowę (445 105 odsłon).

· W marcu 2020 roku liczba odsłon platformy była blisko 13 razy większa niż w roku poprzednim (03.2019 - 290 932; 03.2020 - 3 682 632).

· Jeszcze większy wzrost w odniesieniu do ostatniego roku widać w statystykach dotyczących liczby odsłon platformy w kwietniu: w 2020 roku liczba ta była ponad 18-krotnie większa (04.2019: 311 793; 04.2020: 5 739 341).


Zaplanowanych jest przeszło 340 egzaminów na platformie Moodle z wykorzystaniem funkcjonalności MS Teams.


Za pośrednictwem aplikacji MS Teams od połowy marca do połowy maja obyło się ponad 10 mln minut połączeń. Oznacza to, że połączenia w omawianym okresie trwały łącznie blisko 170 tys. godzin, czyli ponad 7000 dni. Ponad 13 000 z wykonanych połączeń to połączenia indywidualne. Dwukrotnie większa była liczba połączeń grupowych - osiągnęła blisko 30 000. Uśredniając te wyniki widzimy, że dziennie odbyło się średnio aż 1 700 spotkań.moodle_stat_1444x1200px


ms_teams_stat_1444x1200pxLiczby te są imponujące, pomimo tego, że nie każde zajęcia da się przeprowadzić w formie zdalnej. Obszar e-dydaktyki stanowi dla nauczycieli akademickich, studentów i całej społeczności akademickiej duże wyzwanie. Władze UŁ od lat aktywnie pracują nad rozwojem szeroko pojętej jakości kształcenia, w tym również zdalnego.


Obecna sytuacja nauczania i uczenia się zdalnego dowodzi ponad wszystko konieczności opracowania możliwie precyzyjnych ram metodycznych takiego kształcenia, aby formy zdalne nie oznaczały zbędnego obciążenia dla studentów i pracowników, by nie były monotonne i żmudne - mówi prorektor ds. kształcenia, prof. Sławomir Cieślak.


- Tradycyjne formy prowadzenia zajęć, które budują realną więź wspólnoty akademickiej, były i będą podstawą prowadzenia kształcenia akademickiego. Trudno jednak nie dostrzec konieczności trwałego rozszerzenia oferty zajęć na naszej Uczelni o formy zdalne. Nie tylko dla uatrakcyjnienia kształcenia, ale przede wszystkim, by dać studentom i pracownikom narzędzia do funkcjonowania w nowoczesnym, dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym. Szczególne znaczenie ma blended learning, ale też formy interaktywne, narzędzia symulacyjne, rzeczywistość wirtualna. Mając nadzieję na powrót do tradycyjnej pracy pod koniec sierpnia i w całym przyszłym roku akademickim, podejmujemy już teraz działania, które pozwolą na kontynuowanie w pełni nauczania w formie zdalnej, jeżeli również w przyszłym roku wystąpi taka konieczność - dodaje Prorektor S. Cieślak.


Kształcenie to nie jedyny obszar, w którym Uniwersytet Łódzki od lat rozwija systemy i narzędzia umożliwiające pracę zdalną. Zaangażowanie i otwartość społeczności UŁ pozwala na stały rozwój kultury pracy cyfrowej, na bieżąco reagujemy na pojawiające się potrzeby we wszystkich obszarach digitalizacji. Wprowadzanie nowych funkcjonalności do Portalu Pracowniczego, stały rozwój funkcjonalności Kompleksowego Systemu Informacyjnego (KSI), czy prace nad nowym multiportalem UŁ to tylko niektóre z projektów prowadzonych przez zespoły pracowników administracji.


Ostatni okres to czas wyjątkowo dynamicznych zmian. Aktualnie Centrum Informatyki oraz Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów pracuje nad przebudowaniem strony noweksztalcenie.uni.lodz.pl w taki sposób, aby mogła ona służyć pracownikom jako wewnętrzna baza wiedzy o narzędziach informatycznych oraz najlepszych sposobach ich wykorzystywania w kształceniu online. Na stronie, w strefie dla pracownika, zostanie wyodrębniona zakładka, w której będą mogli Państwo znaleźć wszystkie dotychczas opracowane instrukcje, a także materiały szkoleniowe opracowane przez pracowników.


W tym tygodniu w Portalu Pracowniczym uruchomione zostały elektroniczne protokoły, będące jednym z elementów opracowanej przez Władze UŁ procedury pozwalającej na w pełni zdalne egzaminy dyplomowe.


To nie jedyne zmiany, które będą w niedługim czasie widoczne dla pracowników i studentów UŁ. Od ubiegłego roku Centrum Informatyki szykuje się do usprawnienia i wprowadzenia nowych funkcjonalności w zakresie narzędzi Microsoft.


W ramach realizowanych na UŁ projektów zaplanowany jest m.in. zakup wideo terminali do dydaktyki zdalnej. Na każdym wydziale oraz w jednostkach uczestniczących w szeroko pojętym procesie kształcenia, m.in. Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Akademickim Centrum Wsparcia, czy Biurze Karier zostanie wdrożony nowoczesny system do wideokonferencji, który znacząco zwiększy możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik nauczania na odległość i zdalnego wsparcia.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: Centrum Informatyki

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Instytut Psychologii UŁ będzie miał nową siedzibę!
Następna wiadomość 75 lat UŁ – list Pana Rektora A. Różalskiego (English ver. below)