Ekohydrolodzy UŁ z Katedrą UNESCO

Dzięki wieloletniej współpracy międzynarodowej i znaczącym osiągnięciom, zwłaszcza w dziedzinie Ekohydrologii, w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO, Katedra Ekologii Stosowanej UŁ uzyskała status Katedry UNESCO. Podczas briefingu z udziałem prof. Macieja Zalewskiego i zagranicznych ekspertów - dr. Giuseppe Arduino i prof. Siegfrieda Demuth, przedstawiono osiągnięcia i najbliższe plany Katedry.

 

Tym samym Katedra Ekologii Stosowanej UŁ znalazła się w prestiżowej sieci Katedr UNESCO, których celem jest wspomaganie wymiany wiedzy, badań naukowych, szkoleń i współpracy międzyuczelnianej oraz promowanie solidarności akademickiej na świecie.

- Uzyskanie statusu Katedry UNESCO to wyjątkowe wyróżnienie na arenie międzynarodowej, które stawia naszą Katedrę w prestiżowym gronie jednostek ściśle współpracujących z tą organizacją. Katedra UNESCO realizuje innowacyjne badania naukowe i programy kształcenia oraz współpracuje w projektach związanych z optymalizacją zasobów wody i adaptacją do zmian klimatu. Wszystkie duże projekty międzynarodowe i krajowe są realizowane w ramach współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi, które posiada komplementarnych specjalistów i laboratoria - mówił prof. Maciej Zalewski, kierownik Katedry Ekologii Stosowanej UŁ.

I dodaje:

- Sieć Katedr UNESCO daje szansę na wymianę informacji, na nowoczesne kształcenie. Uniwersytet Łódzki jest miejscem, gdzie jest przyjazna atmosfera do innowacyjnego spojrzenia na naukę, mamy plany nowej stacji badawczej nad Zalewem Sulejowskim.

Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - dr hab. Maciej Bartos przywitał zebranych gości i również podkreślił rangę posiadania tytułu Katedry UNESCO:

- W Polsce tytuł Katedry UNESCO posiada tylko 11 katedr. Jesteśmy bardzo dumni, tym bardziej że jest to jedyna taka jednostka na Uniwersytecie Łódzkim. Jest to owoc pracy całej katedry i zespołu, który działa prawie od 30 lat. W ciągu ostatnich dwóch lat katedra miała bardzo dobry okres, uzyskała liczne nagrody międzynarodowe, na targach innowacyjności, chociażby przyznana przez Komisję Europejską - Best of the Best LIFE+.

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking - UNITWIN/UNESCO CHAIRS) działa od 1992 r. Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ jako jedyna w Polsce prowadzi badania dotyczące gospodarki wodnej i adaptacji do zmian klimatu.

Na spotkaniu obecni byli zagraniczni eksperci:

dr Giuseppe Arduino - jest kierownikiem sekcji Eco-hydrology, Water Quality and Water Education w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO (International Hydrological Programme IHP) od roku 2013 i koordynatorem prac Naukowego Komitetu Doradczego (Scientific Advisory Committee, SAC) UNESCO. Przed objęciem stanowiska 12 lat pracował w UNESCO Regional Bureau for Sciences w Dżakarcie Indonezja, gdzie zajmował się programami i projektami związanych z wodą i naukami o ziemi. Wcześniej spędził sześć lat w Afryce Południowej, pracując dla Ministerstwa Zasobów Naturalnych w Lesotho. Dr Arduino jest autorem 15 artykułów naukowych oraz pierwszej Hydrologeologicznej Mapy Lesotho (1994).

prof. dr Siegfried Demuth - w latach 2015-2018 pełnił funkcję dyrektora UNESCO International Centre for Water Resources and Global Change (ICWRGC) w Koblencji, którego jest założycielem. Centrum wspiera wdrożenie Międzynarodowego Programu Hydroogicznego UNESCO (International Hydrological Programme, IHP) oraz Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) prowadzonego przez World Meteorological Organizations (WMO). W ramach programu UNESCO IHP, koordynował kilka dużych, międzynarodowych programów wodnych, jak FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data), IHP-VIII o tematyce zagrożeń związanych z wodą i zmian globalnych, International Flood Initiative (IFI), International Drought Initiative (IDI), World's Large Rivers Initiative (WLRI), G-WADI Programme. W roku 2003 prof. Demuth został mianowany Dyrektorem Niemieckiego Sekretariatu IHP/HWRP i pełnił tę funkcję do roku 2006, gdy dołączył do Division of Water Sciences w UNESCO, jako Chief of the Sekcji Hydrological Systems and Water Scarcity. Obecnie jest członkiem grupy roboczej UNESCO do spraw Zmian Klimatu.

Współpraca obu jednostek dotyczy:

- Opracowywania Innowacyjnych rozwiązań w realizowanych przez obie jednostki projektach europejskich i krajowych (SWITCH, EHREK, EKOROB, LIFERADOMKLIMA-PL i in.), czego wynikiem było wyróżnienie w 2018r. przyznaniem przez Komisję Europejską nagrody BEST of the BEST LIFE projects za opracowanie metody rekultywacji zbiorników na górnej Bzurze-projekt EHREK, Wyróżnienie zespołu realizującego projekt EKOROB nagrodą KE Best LIFE Projects;

- Adaptacji tych rozwiązań zarówno w kraju jak i w krajach rozwijających się Afryki (Etiopia, Tanzania) oraz Ameryki Południowej (Brazylia, Ekwador);

- Badań w dorzeczu Pilicy tworzących podstawę do optymalnej rekultywacji Zbiornika Sulejowskiego i konstrukcji nowych zbiorników odpornych na występowanie toksycznych zakwitów sinicowych; edukacji oraz transferu wiedzy z zakresu ekohydrologii na terenach krajów rozwijających się.

W trakcie ponad 20-letniej działalności Katedry Ekologii Stosowanej UŁ doświadczenie zdobyło ponad 30 stażystów z Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Europy. Rezultatem tej działalności było utworzenie Centrum Ekohydrologii w Portugalii, Chinach, Indonezji., Malezji i Etiopii.


Materiał źródłowy: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ