13 czerwca, 2018 r.

EkoMiasto – kierunek przyszłości

EkoMiasto – kierunek przyszłości

fot. EkSoc

Połączenie ekonomicznego i ekologicznego myślenia o mieście to nieprzeciętne zestawienie. Sięgnęli po nie twórcy kierunku EkoMiasto - innowacyjnych studiów prowadzonych wspólnie przez dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.


Studenci w toku studiów dowiedzą się, w jaki sposób angażować nowoczesne technologie w zarządzaniu miastem. Zgłębią oni tajniki technologii mobilnych, technologii geolokalizacyjnych (na których pracują największe firmy na świecie), platform geograficznych systemów zarządzania danymi. Zainteresowani poznają teledetekcję w zarządzaniu przestrzenią miasta, biotechnologię w rekultywacji środowiska w mieście, jak również zintegrowane systemy wykorzystywane w obsłudze użytkowników miasta. EkoMiasto to kierunek dla studentów, którzy zainteresowani są ekoinnowacjami w małych i dużych miastach.


Studia na kierunku EkoMiasto zakładają dużą liczbę zajęć o charakterze aktywnym, z udziałem praktyków oraz zajęć terenowych – przy wsparciu kursami elearningowymi.


Kierunek powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez sektor publiczny zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Koncentrują się na kształceniu wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania miastami.


Absolwenci kierunku EkoMiasto mogą być zatrudnieni w:


  • W instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, przede wszystkim w działach związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska, rewitalizacją, gospodarką mieszkaniową, polityką społeczną, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, marketingiem i promocją, inwestycjami gospodarczymi;
  • W administracji szczebla centralnego, szczególnie w obszarze polityki miejskiej i regionalnej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, rozwoju transportu, planowania przestrzennego;
  • W przedsiębiorstwach, szczególnie tych, które wprowadzają nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, w firmach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami, w przedsiębiorstwach przeprowadzających audyty energetyczne budynków, pracowniach projektowania urbanistycznego, firmach doradczych i konsultingowych wyspecjalizowanych w doradztwie dla samorządów, oraz agencjach public relations, wyspecjalizowanych w promocji samorządów miejskich;
  • W sektorze społecznym, przede wszystkim w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.


Materiał źródłowy: dr Zbigniew Przygocki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl, tel: 605 955 540

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość YouTubowy Meetup
Następna wiadomość Liceum UŁ najczęstszym wyborem gimnazjalistów