31 stycznia, 2019 r.

Eksperci Banku Światowego na UŁ

Eksperci Banku Światowego na UŁ

fot. Centrum Promocji UŁ

Lean Launch Process for Academic Technology Commercialization to tytuł warsztatów współorganizowanych przez Bank Światowy i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, które odbyły się w drugiej połowie stycznia na UŁ. Celem warsztatów było wsparcie zespołów badawczych w zwiększeniu potencjału realizowanych prac badawczo-rozwojowych poprzez rozszerzenie ich praktycznego zastosowania oraz współpracę z sektorem komercyjnym.


Warsztaty były częścią misji Banku Światowego realizowanej w województwie łódzkim, śląskim oraz podlaskim w ramach projektu Komisji Europejskiej „Catching-Up Regions”. Misja Banku Światowego ma pomóc w wypracowaniu rekomendacji dla rozwoju lokalnych systemów innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli miejscowych ośrodków badawczych.


17sty2019_1139


Warsztaty były prowadzone przez prof. Whitney Hischier z Uniwersytetu w Kalifornii, Berkley, eksperta amerykańskiej National Science Foundation w programie I-Corp oraz eksperta Banku Światowego Dariusza Wiatra.


W wydarzeniu wzięło udział kilkanaście wybranych zespołów badawczych reprezentujących, między innymi, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny z Białegostoku. Udział w warsztatach przeznaczony był dla zespołów, które realizują projekty badawcze o znaczącym potencjale komercyjnym.


W trakcie warsztatów naukowcy wspólnie z ekspertami pracowali nad zwięzłym i jasnym opisem produktów będących rezultatem prac badawczych, ich konkurencyjnością rynkową (cena, jakość, unikalność), zdefiniowaniem potencjalnych klientów i strategią pozyskiwania inwestorów do realizacji dalszych badań lub dalszej komercjalizacji produktów.


17sty2019_1152Do udziału w warsztacie zostały zaproszone 3 zespoły z Uniwersytetu Łódzkiego, których reprezentanci brali udział w wydarzeniu:


  • zespół w składzie: prof. Grzegorz Celichowski, prof. Jarosław Grobelny, dr Maciej Psarski; projekt Hybrid superhydrophobic and anti-icing coating – HybridCoat (Wydział Chemii UŁ),
  • zespół w składzie: prof. Magdalena Urbaniak, mgr Elżbieta Mierzejewska; projekt Biostimulation agent for bioremediation of organic pollutants (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ),
  • zespół w składzie: mgr Anna Łukawska, mgr Karina Kołodziejczyk; projekt Electroless matt nickel coating of steel items (Wydział Chemii UŁ).


Warsztaty stały się miejscem owocnej dyskusji a wyniki wypracowane w trakcie ich trwania w postaci gotowych ofert technologicznych pozwolą na zwiększenie ich potencjału komercjalizacyjnego.


Materiał źródłowy: CTT UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Dokąd podąża Ukraina?
Następna wiadomość UŁ komentuje: Biznes bardziej odpowiedzialny? Trendy i prognozy na 2019 rok