Grant NCN „Inicjatywa "Pasa i Szlaku" w państwach rozwijających się: ChRL jako podmiot multilateralny i normatywny”

W ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Inicjatywa "Pasa i Szlaku" w państwach rozwijających się: Chińska Republika Ludowa jako podmiot multilateralny i normatywny” realizowany w Ośrodku Spraw Azjatyckich UŁ prowadzone są badania w zakresie polityki chińskiej w państwach Globalnego Południa.

Analizy dotyczą kreowania przez Pekin przestrzeni do współpracy wielostronnej w instytucjach takich formaty Chiny-ASEAN, Chiny-Afryka, Chiny-Europa Środkowa i Chiny-Ameryka Południowa. W analizie formatów dowodzi się, że główną przesłanką jest zacieśnienie relacji bilateralnych co przedstawione jest przez pryzmat relacji Chin z Tajlandią i Kambodżą, Polską i Serbią, Kenią i Republiką Południowej Afryki oraz Brazylią i Chile. Zespół w składzie prof. Dominik Mierzejewski (kierownik), dr Bartosz Kowalski (UŁ), dr Jarosław Jura (Uczelnia Łazarskiego) i dr Mario Esteban (Autonomous Univeristy of Madrid) swoje badania opiera przede wszystkich na wizytach studyjnych w wybranych państwach z poszczególnych formatów wielostronnych. Ponadto projekt oparty jest na szerokiej analizie strategii dyskursywnych promowanych przez Chiny, analizie uwarunkowań politycznych współpracy z uwzględnieniem relacji partyjnych, oraz współpracy gospodarczej w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i nowych technologii.

W czasie dotychczasowych badań identyfikujemy w których państwach istotną rolę ogrywają relacje partyjne. W tym kontekście istotne podobieństwa występują między Serbią i Republiką Południowej Afryki czy Kambodżą, natomiast relacje międzypartyjne nie odgrywają istotnej roli w stosunkach z Tajlandią i Polską.

mówi prof. Mierzejewski

Istotnym komponentem w projekcie jest analiza promowania chińskich rozwiązań w dobie nowych technologii tj. smart i safe city. Tu oprócz chińskich rozwiązań istotna jest adaptacja instalowanych systemów przez lokalne elity oraz lokalnych specjalistów. Zdarza się, że państwa rozwijające się nie mając odpowiednich zasobów pozostawiają instalacje same i nie są one używane. Co więcej jak przypadkach państw afrykańskich nie spełniają one swojej zasadniczej roli gdyż przestępczość w czasie globalnej spowolnienia rośnie.

Dotychczas zrealizowano cztery wyjazdy badacze do Tajlandii, Serbii, Kenii i Republiki Południowej Afryki. Prowadzone rozmowy w czasie wizyt dają dość obszerny obraz aktywności chińskiej, ale również jej recepcji i adaptacji do tejże polityki przez lokalne podmioty. Nie zawsze jest to zgodne z naszymi wyobrażeniami o Chinach, które często postrzegane są jako „wszechmogące”, planujące w szerokiej perspektywie czasowej. Ten projekt przybliża realny obraz Chin i ich zaangażowania w państwach rozwijających się.

dodaje prof. Mierzejewski

Jak dotąd wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach Journal of Contemporary China, Journal of Current Chinese Affairs oraz w tomie European Perceptions of China and Perspectives on the Belt and Road Initiative wydanym w wydawnictwie Brill.

Grant „Inicjatywa "Pasa i Szlaku" w państwach rozwijających się: Chińska Republika Ludowa jako podmiot multilateralny i normatywny” realizowany jest na podstawie umowy UMO 2019/33/B/HS5/01667.

Szyld z informacją dotyczącą Uniwersytetu Johannesburgu/Signboard with information about the University of Johannesburg

Budynek z dwoma filarami/A building with two pillars

Cztery osoby siedzące przy stoliku w sali konferencyjnej/Four people seated at a table in a conference room