1 sierpnia, 2018 r.

„Granty na granty” dla UŁ

„Granty na granty” dla UŁ

Uniwersytet Łódzki okazał się liderem wśród uniwersytetów w pozyskiwaniu środków w ramach zakończonego programu „Granty na granty”. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Nauk o Wychowaniu oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ pozyskały 51% środków przekazanych uniwersytetom w latach 2016-18. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało na przestrzeni trzech lat w tej edycji programu 2 174 553,41 zł z czego nasza uczelnia otrzymała 6% ogólnej kwoty.


Program „Granty na granty” powstał z myślą o polskich jednostkach naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej takich jak HORYZONT 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali czy EURATOM.


Wsparcie kierowane było do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach programu badawczego UE zdecydowały się stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie, bądź wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu.


Spełnienie jednego z powyższych warunków umożliwiło ubieganie się o zwrot kosztów poniesionych na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskie m.in. przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego, a także sporządzenia wniosku projektowego, konsultacji przygotowywanego wniosku projektowego z ekspertami, uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, czy kosztów organizacji spotkań roboczych konsorcjum.


Obecnie trwa nabór wniosków do drugiej edycji projektu -> https://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.htmlŻródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość „Łódzkie w dobrym zdrowiu”
Następna wiadomość Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe pod lupą