6 maja, 2016 r.

Inauguracja Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej. Tradycja i nowoczesność

Inauguracja Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej. Tradycja i nowoczesność

11 maja br. o godz. 12:00 w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji UŁ (ul. Kopcińskiego 8/12) rozpocznie się konferencja inaugurująca działalność Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej (SAPC) przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Sąd Arbitrażowy to niepaństwowy sąd powołany zgodną wolą stron stosunku cywilono-prawnego, wydający rozstrzygnięcia, których moc jest równa mocy rozstrzygnięć sądów państwowych. Tradycje polubownego sadownictwa gospodarczego sięgają w Łodzi czasów przedwojennych, tak jak i tradycja Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej utworzonej w 1927 r., której pierwszym prezesem był Robert Geyer.

W składzie Prezydium Sądu oraz Kolegium Elektorów, jak również arbitrów i mediatorów zasiadły autorytety prawnicze związane z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ. Prezesem SAPC została prof. Maria Królikowska-Olczak, była prodziekan i dziekan WPiA UŁ, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego. Wiceprezesami SAPC zostali: prof. Sławomir Cieślak, były prodziekan WPiA, prorektor – elekt UŁ ds. kształcenia, dr Zbigniew Świderski z Katedry Prawa Cywilnego, prodziekan WPiA oraz dr Joanna Wyporska-Frankiewicz z Zakładu Sądownictwa Administracyjnego WPiA.

Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej (SAPC) oraz Centrum Mediacji będą mieściły się przy ul. Narutowicza 34.

Poprzednia wiadomość Codzienność w mistrzowskim opracowaniu
Następna wiadomość Konferencja „Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną”