16 września, 2020 r.

Kierunek przyszłości – Rewitalizacja miast na UŁ

Kierunek przyszłości – Rewitalizacja miast na UŁ

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Łódź jest jednym z największych „poligonów” rewitalizacji miast w Polsce. Dlatego potrzebuje specjalistów w samorządzie i sektorze prywatnym, którzy tę rewitalizację zrealizują. Takich samych specjalistów potrzebują dziesiątki innych samorządów w Polsce. Aby remontować budynki, budować nowe mieszkania, poprawiać atrakcyjność przestrzeni publicznych, zarządzać transportem, pomagać mieszkańcom wychodzić z ubóstwa, prowadzić profesjonalne konsultacje społeczne, czy animować życie kulturalne rewitalizowanych obszarów, potrzebujemy do tego dobrze przygotowanych fachowców. Uniwersytet Łódzki od dwóch lat realizuje jedyny w Polsce kierunek studiów magisterskich „Rewitalizacja miast”. Rekrutacja jeszcze trwa!


- Wyjątkowość tego kierunku wiąże się także z tym, że prowadzony on jest wspólnie z Politechniką Łódzką. To realny przykład współpracy dwóch największych uczelni w regionie i Urzędu Miasta Łodzi, na rzecz kształcenia potrzebnych fachowców. Wiedza i umiejętności przekazywane podczas zajęć mają interdyscyplinarny charakter, łączą zagadnienia przestrzenne z ekonomicznymi i społecznymi – mówi dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, prof. UŁ, Prodziekan ds. kształcenia.


Korzyści ze studiowania na tym kierunku to – „podwójny” dyplom – asygnowany przez Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Łódzki; interdyscyplinarna oferta kształcenia – łącząca problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne miast; małe, kilku- lub kilkunastoosobowe grupy zajęciowe; praktyczny profil kształcenia – dominacja zajęć praktycznych, projektowych i terenowych.


O przyjęcie na studia mogą starać się osoby posiadające tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równorzędny po kierunkach w obszarze: nauk technicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych.


Więcej informacji na temat rekrutacji - TUTAJ.

Rewitalizacja Miast - film promocyjny
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst: dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, prof. UŁ, Prodziekan ds. kształcenia

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Profesor UŁ wspomaga eksperymenty miejskie w Gdyni
Następna wiadomość Segreguj świadomie! #1 UŁ i MPO Łódź podpowiadają