2 grudnia, 2019 r.

Kobiety w działaniu na UŁ

Kobiety w działaniu na UŁ

fot. Uniwersytet Łódzki

Aktywność polityczna kobiet, ich społeczne zaangażowanie w inicjatywy lokalne i krajowe oraz przywracanie pamięci o łodziankach – m.in. na takie tematy dyskutowano podczas konferencji „Kobiety w działaniu”, która została zorganizowana na Wydziale Filologicznym UŁ.


Wydarzenie otworzył Rektor UŁ prof. Antoni Różalski, który podkreślił istotną z perspektywy uczelni rolę tematyki stanowiącej przedmiot dyskusji uczestników konferencji.


- W 2017 r. w imieniu UŁ podpisałem deklarację społecznej odpowiedzialności uczelni, a rok później kartę różnorodności, mając na uwadze sytuacje, które się wcześniej zdarzały, pewne postawy dyskryminacyjne czy też nietolerancyjne. Powołałem zespół, który teraz opracowuje zasady dotyczące tych kwestii. Dwa tygodnie temu po drugiej stronie ulicy otworzyliśmy Centrum Wsparcia UŁ. Doskonale zdaję sobie sprawę, że to są działania, które uczelnia powinna podejmować, natomiast wiele zależy od tego, jak to jest realizowane w praktyce. Myślę, że wnioski z dzisiejszych dyskusji po wykładzie pani prof. Środy czy po zaplanowanych panelach dyskusyjnych będą bardzo ważne i chętnie z nich skorzystamy, biorąc pod uwagę właśnie aspekt niedoceniania roli kobiet i umniejszania ich znaczenia – zaznaczył Rektor UŁ.


Dyskusja w ramach wydarzenia została podzielona na dwa panele tematyczne. W pierwszym pod nazwą „Łódzkie działaczki – wczoraj i dziś” skupiono się na lokalnych inicjatywach podejmowanych przez łodzianki. W drugiej części zatytułowanej „Polityczki i działaczki społeczne” rozmawiano m.in. o aktywności na rzecz ruchów kobiecych oraz projektach prospołecznych inicjowanych przez kobiety. Zwieńczeniem konferencji był wykład plenarny „Polityka, etyka, płeć” wygłoszony przez prof. Magdalenę Środę.


Konferencja „Kobiety w działaniu” została zorganizowana przez Wydział Filologiczny UŁ, Instytut Tolerancji oraz Ośrodek Problematyki Kobiet WSMiP UŁ (Women’s Studies Centre – Łódź).
Tekst: Wydział Filologiczny UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość XI Gala Absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Następna wiadomość Gala Absolwentów na Wydziale Chemii