11 czerwca, 2018 r.

Polityka zagraniczna krajów muzułmańskich

Polityka zagraniczna krajów muzułmańskich

Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej to pozycja nietuzinkowa. Jest to bowiem pierwsze na polskim rynku wydawniczym, i jedno z nielicznych na świecie, kompendium wiedzy na temat polityki zagranicznej państw arabskich, Turcji oraz Iranu.


Książka, składająca się z 15 rozdziałów omawiających politykę zagraniczną poszczególnych krajów muzułmańskich, metodologicznego wstępu oraz zawierającego opis najnowszych wydarzeń posłowia, jest owocem siedmioletniej współpracy 17 uczonych z 9 ośrodków naukowych w Polsce. Oprócz informacji na temat historii, ustrojów, interesów i głównych kierunków polityki zagranicznej państw bliskowschodnich, Czytelnik znajdzie w niej opis relacji dwustronnych tychże z Rzeczpospolitą Polską.


Oto jak postrzegają przemiany bliskowschodniej rzeczywistości redaktorki kompendium – dr Marta Woźniak-Bobińska z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Anna M. Solarz z Uniwersytetu Warszawskiego:

Region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jest jednym z najważniejszych (ze względu na surowce naturalne, położenie strategiczne i znaczenie kulturowe), ale również najmniej spokojnych i najmniej przewidywalnych na świecie. (…) Na brak stabilności szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu wpływają m.in. konflikt izraelsko-arabski, podziały w łonie samego islamu, wzmocnienie ruchów fundamentalistycznych, autorytarne rządy, wysoki przyrost naturalny, problemy ekonomiczno-społeczne (…) Choć w 2017 roku bojownicy tzw. Państwa Islamskiego ciągle stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w różnych regionach świata, to nie powinno to przesłaniać jeszcze poważniejszego problemu – mianowicie faktu załamania się porządku politycznego, społecznego i cywilizacyjnego na Bliskim Wschodzie. Druga dekada XXI wieku, arabska wiosna i powstanie IS wyznaczają cezurę w stosunkach międzynarodowych w tym regionie (a być może i na świecie) – powrót do rzeczywistości politycznej sprzed 2011 roku nie będzie już możliwy. Przejawia się to głębokim kryzysem, który dotknął poszczególne państwa bliskowschodnie; wypuszczone zostały uśpione demony podziałów etnicznych, religijnych i tożsamościowych.


Pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów stosunków międzynarodowych i politologii, ale także dla dziennikarzy, dyplomatów, biznesmenów – wszystkich zainteresowanych regionem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.


Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, M. Woźniak-Bobińska, A. M. Solarz (red.), Warszawa: Scholar, 2018, ss. 476

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Personalizowane zabawki dla dzieci z autyzmem
Następna wiadomość Moda XIX-XXI wieku - wystawa