31 października, 2019 r.

Konkurs IDUB – UŁ najlepszy w Łodzi

Konkurs IDUB – UŁ najlepszy w Łodzi

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

W pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” Uniwersytet Łódzki uzyskał najwięcej punktów spośród wszystkich łódzkich uczelni, nie pozwoliło mu to jednak zakwalifikować się do zwycięskiej dziesiątki krajowej. Laureaci, których wybrała komisja złożona z międzynarodowych ekspertów, w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, ale nie znalazły się w pierwszej 10, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2%.


Uniwersytet Łódzki zajął ostatecznie w konkursie MNiSW 14. miejsce, wyprzedzając między innymi Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Łódzką. Lista uczelni badawczych w pierwszej edycji konkursu IDUB wygląda następująco:


Uniwersytet Warszawski

Politechnika Gdańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Warszawska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Śląska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Wrocławski


5D2_2425

Gratulujemy zwycięzcom. (fot. MNiSW)


W tym konkursie nie ma przegranych. Dyskusje w środowisku akademickim pokazują, że wszystkie 20 uczelni zyskało na prestiżu dzięki wyróżnieniu, jakim była możliwość udziału w tym programie. Ponadto, na wielu uczelniach perspektywa udziału w konkursie była bodźcem do analizy własnych słabych i mocnych stron ‒ podkreślił premier Gowin.Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.- Byliśmy pod wrażeniem pogłębionych analiz, które uczelnie przygotowały i powagi, z jaką wszystkie z nich planują swoją naukową przyszłość. To pokazuje, że każda z nich już skorzystała na tym, że wzięła udział w konkursie i przeszła przez wszystkie jego etapy. Dla nas prezentacje uczestników były niezwykle pouczające i inspirujące – podsumował prof. Lauritz B. Holm-Nielsen.Prof. Holm-Nielsen przewodniczył piętnastoosobowemu zespołowi wybitnych ekspertów, którzy oceniali uczestników konkursu. W zespole znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.5D2_1797

fot. MNiSWRozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu to, jak podkreślił podczas uroczystości na Zamku Królewskim wicepremier Jarosław Gowin, dopiero początek starań polskich szkół wyższych. Oprócz swojego potencjału naukowego, uczelnie przedstawiły również plan działań na najbliższe lata. Realizacja tego planu będzie podlegała ewaluacjom. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 r. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027‒2032). Jednak nie wszystkie.Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Odbędzie się on w 2026 r. i skierowany będzie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.


https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/72108-ul-zaprezentowal-sie-jako-uczelnia-badawcza


http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_10/ae2695809f111ffe28987c32f1eaf224.pdf
Źródło: MNiSW


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Łódzkie Dni Informatyki na UŁ
Następna wiadomość Dzień z NAWA na UŁ