6 stycznia, 2021 r.

Konkurs INFOSTRATEG - AI w walce o zdrowie i rzetelne informacje

Konkurs INFOSTRATEG - AI w walce o zdrowie i rzetelne informacje

graf. NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w I konkursie ogłoszonym w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Nauki UniLodz m.in.: Renata Olender-Bartosik (e-mail: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl).


Zakres tematyczny konkursu obejmuje dwa tematy:


1. Rozpoznawanie obrazów medycznych (TEMAT 2.) - wyłącznie w zakresie:

  • dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
  • raka piersi u kobiet,
  • raka prostaty u mężczyzn.


Celem jest opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu różnego typu obrazów medycznych. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawienia jakości diagnostyki obrazowej, skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, wcześniejszego rozpoczęcia leczenia często występujących postaci raka, a więc również zmniejszenia śmiertelności, a także skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.


2. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów (TEMAT 11.).


Drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad narzędziami wykrywającymi fałszywe informacje i pozwalającymi na oznaczenie takich informacji w wyszukiwarkach. Systemy powinny być w stanie śledzić wielorakie popularne systemy komunikacji i rozpowszechniania informacji. Zadanie to przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu fake newsów i ograniczenia ich rozprzestrzeniania.


Projekt może dotyczyć wyłącznie jednego tematu.


Termin naboru wniosków: do 26 lutego 2021 r., wyłącznie w systemie elektronicznym LSI.


Adresatem konkursu jest wnioskodawca indywidualny - jednostki naukowe bądź przedsiębiorcy samodzielnie lub konsorcjum składające się maksimum z 3 podmiotów - wyłącznie jednostek naukowych, wyłącznie przedsiębiorstw, jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym, wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.


Przedmiotem dofinansowania są: badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe.


Projekt musi obejmować realizację następujących faz:


I - obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:

  • stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie,
  • zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;

II - obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:

  • stworzenia generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia;

III - obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i /lub prace przedwdrożeniowe i koncentruje się na:

  • ulepszaniu powstałego systemu,
  • przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II.


Każdy projekt musi składać się z 3 ww. faz a każda faza projektu może obejmować maksymalnie 3 zadania.


Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów. Do realizacji kolejnej fazy zostaną dopuszczone projekty najlepsze tj. takie, które w momencie oceny fazy I lub II uzyskają minimalny próg punktowy przejścia między fazami (zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie).


Budżet konkursu: 60 mln zł (po 30 mln zł na każdy temat).


Wysokość dofinansowania pojedynczego projektu:

· projekt realizowany w temacie nr 2: minimalnie: 3,5 mln zł, maksymalnie: 10 mln zł,

· projekt realizowany w temacie nr 11: minimalnie: 1,7 mln zł, maksymalnie: 8 mln zł.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.


Okres trwania projektu wynosi 42 miesiące i obejmuje:

  • 36 miesięcy na realizację przez Wykonawcę (12 miesięcy na każdą z faz);
  • 6 miesięcy dla NCBR na ocenę i odebranie fazy I i fazy II.


Realizacja projektu musi rozpocząć się dnia 1 października 2021 roku.


Link do dokumentacji konkursowej.


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Nauki m.in.: Renata Olender-Bartosik (e-mail: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl).
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał: Centrum Nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Pierwszy zespół badawczy AI na UniLodz powołany!
Następna wiadomość Rok sukcesów AZS UŁ