Konkurs na najlepszą ekohydrologiczną pracę dyplomową

Ruszyła rejestracja do konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską związaną z tematyką ekohydrologii. Do konkursu można zgłaszać prace i projekty dyplomowe przygotowane na polskich wyższych uczelniach, które zostały obronione i uzyskały co najmniej ocenę dobrą w latach 2021 oraz 2022. Zgłoszenia można przesyłać do 31 sierpnia.

Prace na konkurs należy wysłać na adres mailowy: ehkonkurs@erce.unesco.lodz.pl 

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością, jednocześnie wpisując się w problematykę
ekohydrologii.

Do wygrania nagrody pieniężne:

  • nagroda główna dla najlepszej pracy doktorskiej - 5 000 zł,
  • nagroda główna dla najlepszej pracy magisterskiej – 3 000 zł,
  • 2 x wyróżnienie dla pracy doktorskiej– 2 x 2 000 zł,
  • 2 x wyróżnienie dla pracy magisterskiej– 2 x 1 000 zł.

Konkurs organizowany jest przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, w ramach projektu „Ekohydrologia - nowoczesne narzędzie zarządzania zasobami wodnymi w obliczu zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka”.

Więcej informacji i regulamin konkursu

Materiał: Koło Naukowe Ekohydrologii WBiOŚ UŁ