19 maja, 2020 r.

Laureat Studenckich Grantów Badawczych wyróżniony

Laureat Studenckich Grantów Badawczych wyróżniony

fot. ze zbiorów prof. Beaty Giesen

Kamil Pabian, decyzją Kapituły 21. edycji Konkursu im. prof. Jana Kodrębskiego, został wyróżniony nagrodą za najlepszą pracę magisterską z nauk prawnych. Łódzki prawnik przygotował pracę pt. „Cywilnoprawne aspekty obrotu grami komputerowymi”. Werdykt ogłoszono podczas uroczystej gali w Pałacu Biedermanna w Łodzi. Zwycięska rozprawa została napisana pod opieką prof. Beaty Giesen. Realizacja badań, których pokłosiem jest zwycięski projekt, finansowana była ze środków Studenckich Grantów Badawczych UŁ.


Przedmiotem rozprawy Kamila Pabiana jest szeroko rozumiany obrót grami komputerowymi. W tym celu omówił zarówno techniczne, jak i prawne aspekty każdej z metod dostarczania gier konsumentom. Szczególną uwagę zwrócił na tzw. umowy celofanowe, czyli umowy licencyjne zawierane przez użytkowników po uprzednim zakupie nośnika gry.


Problematyka przeanalizowana przez Kamila Pabiana porusza bardzo aktualne zagadnienia. Jak zaznacza autor zwycięskiej rozprawy:


- Poruszone przeze mnie problemy nie mają wymiaru jedynie akademickiego. W treści pracy przytoczyłem rzeczywiście istniejące w obrocie klauzule umowne, które poddane zostały krytycznej analizie w zakresie ich zgodności zarówno z polskim, jak i europejskim prawem. Na znaczącą wagę podjętego przeze mnie tematu wskazuje fakt, że aktualnie w Europie (w szczególności w Niemczech i Francji) żywo dyskutuje się nad problematyką ograniczenia praw konsumenta na rynku gier komputerowych (przede wszystkim w obszarze cyfrowym). W niezbyt odległej przyszłości kwestie te mogą stać się również przedmiotem rozstrzygnięcia polskich sądów.


Kamil Pabian prowadził swoje badania m.in. podczas pobytu badawczego na Uniwersytecie im. Ludwika i Maksymiliana w Monachium, gdzie korzystał ze zbiorów Biblioteki Instytutu im. Maxa Plancka. Pobyt został sfinansowany ze środków Studenckich Grantów Badawczych. Jest to unikalny projekt Uniwersytetu Łódzkiego, który pozwala na sfinansowanie badań najzdolniejszych studentów łódzkiej uczeni. Konkurs grantów studenckich w swej formule czerpie z rozwiązań przyjętych m.in. w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Dzięki uzyskanemu finansowaniu laureat zapoznał się z istotnymi informacjami, które znacząco wpłynęły na sformułowanie pracy w finalnej wersji.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: Wydział Prawa i Administracji UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Zarządzenia i komunikaty Rektora UŁ z 15.05.2020 r.
Następna wiadomość UŁ przyznał tytuł dhc Hermanowi Van Rompuyowi