26 marca, 2021 r.

#liczysiękażdy - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

#liczysiękażdy - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Liczymy się dla Polski, #liczysiękażdy to hasła tegorocznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 roku. NSP 2021 będzie w większości realizowany przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl. Niezbędne materiały do przygotowania wpisów znajdą Państwo na stronie GUS.


Narodowe Spisy Powszechne to rodzaj dokonywanego co mniej więcej 10 lat zdjęcia migawkowego umożliwiającego opis danej społeczności. W polskich warunkach już zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1921 r. dokonano pierwszego spisu, albowiem i wówczas, i dziś spis służy pozyskaniu danych służących lepszemu zarządzaniu krajem i jego częściami.


Wówczas w sytuacji braku wiarygodnych danych o liczbie i strukturze ludności była to jedyna okazja do pozyskania podstawowych danych. Dziś – dzięki digitalizacji danych i istniejącym urzędowym rejestrom – bardziej chodzi o sprawdzenia zgodności danych tam zapisanych i tych faktycznych oraz o pozyskanie informacji o tych cechach ludności, które nie są na co dzień badane.


Korzyścią, jaką my wszyscy odnieść możemy z uczestnictwa w spisie – co skądinąd jest obowiązkiem ustawowo nałożonym na nas – jest pozyskanie informacji w mezo skali, tj. danych odnoszących się do powiatów, gmin i mniejszych skupisk ludzkich, to jest danych niemożliwych do pozyskania w innych sposób, za pomocą najczęściej stosowanego w naukach społecznych badania prób.


W imię zaspokojenia własnej ciekawości, jak wygląda nasze osiedle, miejscowość, gmina warto zatem uczestniczyć w NSP’2021 i wypełnić – częściowo już uzupełniony na podstawie rejestrów – formularz spisowy. Informacje, jakie tam wpiszemy, będą udostępniane tylko w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację osoby odpowiadającej.


Obecnie dostępna jest – jako wskazówka odnośnie do zakresu zbieranych w czasie spisu informacji – wersja demonstracyjna formularza spisowego, którą warto poznać choćby po to, aby sprawdzić, czego o sobie jako społeczeństwie już za kilka miesięcy się dowiemy.161429988_2786039768277434_4630323658708222577_n
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst: Dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Badacz „zaginionych światów" - nowy profesor na UŁ [ENG. VER]
Następna wiadomość Chcesz pokoju? Szykuj się… - „Oblicza wojny” po raz szósty!