27 lipca, 2018 r.

„Łódzkie w dobrym zdrowiu”

„Łódzkie w dobrym zdrowiu”

fot. pixabay

Województwo Łódzkie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą 100 mln zł na projekty, które poprawią jakość życia oraz wspomogą aktywne i zdrowe starzenie się. Będzie można otrzymać dofinansowanie od 1 do 4 mln złotych. Nabór wniosków rusza 14 sierpnia br.


Wspólne Przedsięwzięcie jest mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, realizowanym przez NCBR we współpracy z podmiotem zewnętrznym. Jego celem jest ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez przedsiębiorców lub inne instytucje publiczne.


Wspólne Przedsięwzięcie ma umożliwić wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zahamowanie lub odwrócenie negatywnych trendów dotyczących długości życia, zapadalności na choroby cywilizacyjne i metaboliczne w województwie łódzkim w perspektywie roku 2027.


W ramach diagnozy stwierdzono, iż łódzkie charakteryzuje się najkrótszą długością życia wśród mężczyzn i jedną z najkrótszych wśród kobiet, wysoką nadumieralnością osób w wieku produkcyjnym, a współczynnik umieralności z przyczyn zewnętrznych, chorób układu oddechowego i trawiennego oraz nowotworów jest najwyższy w skali kraju.


Jako pierwszy swój konkurs, z budżetem 50 mln zł., ogłosiło 16 lipca br. NCBR, konkurs dotyczy prowadzenia prac badawczych. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia, a zakończy 12 października 2018 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj ->

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs24112018wspolne-przedsiewziecie-z-wojewodztwem-lodzkim/


Więcej na ten temat Wspólnego Przedsięwzięcia ->

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,6400,wspolne-przedsiewziecie-lodzkie-w-dobrym-zdrowiu.html


Materiał źródłowy: NCBR

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Trwa rekrutacja do Programu MENTOR ESN UŁ!
Następna wiadomość „Granty na granty” dla UŁ