16 marca, 2017 r.

Magister na 6-tkę

Magister na 6-tkę

fot. UŁ

Uniwersytet Łódzki co roku wypuszcza w świat wielu wybitnych absolwentów. 15 marca w Pałacu Biedermana odbyła się uroczystość, która miała uhonorować tych najlepszych z najlepszych. Otrzymali nie tylko dyplom, ale również nagrodę w postaci grantu finansowego.


To już II edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską organizowanego przez Fundacje Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżniono 11 absolwentów, którzy otrzymali ten zaszczytny tytuł. Profesor Grzegorz Urbanek, Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prezes Rady Fundacji UŁ, powiedział, że nagroda ta to nie tylko uhonorowanie i podsumowanie 5-ciu lat pracy i nauki na Uniwersytecie. Ma ona również wymiar praktyczny i może pomóc absolwentowi łatwiej wejść na rynek pracy.


Temat ten poruszony był również podczas wystąpienia Pana Radosława Łuczaka, Prezesa Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, który mówił o wartościach wykształcenia w konfrontacji z rynkiem pracy. Wspominał o tym, że obrona pracy magisterskiej to dopiero entrée do dalszego rozwoju kariery. Uniwersytet ma największy wpływ na kreowanie otoczenia, ponieważ kształci przyszłych liderów, wytycza nowe trendy. W związku z tym współpraca uczelni z pracodawcami jest niezwykle istotna.


Uroczystość podsumowało wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wszystkim promotorom gratulujemy tak zdolnych studentów, a samym absolwentom życzymy dalszych sukcesów.


Lista tegorocznych laureatów:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Mgr Paulina Wigner – „Ocena genotoksycznego działania różnych nanocząstek na ludzkie komórki śródbłonka w warunkach in vitro.”


Wydział Chemii

Mgr Natalia Festinger – „Woltamperometryczne badania tenofowiru.”


Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Mgr Marta Kubiak – „Procesy suburbanizacyjne a jakość życia mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.”


Wydział Filologiczny

Mgr Katarzyna Kowalik – „L’evasione della crisi del positivismo nei romanzi decadenti italiani (Malombra di Antonio Fogazzaro, Il fucco di Gabriele D’Annunzio e La coscineza di Zeno di Italo Svevo).”


Wydział Filozoficzno-Historyczny

Mgr Adam Drozdowski – „Moda kobieca w latach 1929-1939.”


Wydział Fizyki i Informatyki

Mgr Michał Wiedeński – „System klient-serwer do sterowania eksperymentem, zbudowany w oparciu o Raspberry Pi 2B.”


Wydział Matematyki i Informatyki

Mgr Konrad Kosmatka – „Implementacja kontrolera i aplikacji do zdalnego sterowania tunerem radiowym.”


Wydział Nauk Geograficznych

Mgr Anna Majewska – „Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego.”


Wydział Nauk o Wychowaniu

Mgr Sylwia Lasoń – „Rozpoznanie konsekwencji ludzkiego uwikłania w czas i przemijanie w wypowiedziach dzieci w młodszym wieku szkolnym (na podstawie książki obrazkowej – Na wysokiej górze. I. Chmielewskiej).”


Wydział Prawa i Administracji

Mgr Artur Tim – „Impact of the digital economy on the place of the residence and the concept of permament establishment in the international tax law from the Polish perspective.”


Wydział Zarządzania

Mgr Norbert Krupiński – „Sprawozdawczość banków islamskich na tle regulacji polskich i międzynarodowych.”

Poprzednia wiadomość VI edycja cyklu wykładów "Bliżej praktyki"
Następna wiadomość Podium dla UŁ na Mistrzostwach Polski Pracowników Szkół Wyższych w Siatkówkę