29 lutego, 2016 r.

Międzynarodowa konferencja "Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo. Wyzwania edukacyjne"

Międzynarodowa konferencja

Czas: 15 marca 2016 r.Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Katedra Socjologii Ogólnej UŁ zaprasza na międzynarodową konferencję naukowo-dydaktyczną „Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo. Wyzwania edukacyjne”, która odbędzie się 15 marca 2016 roku (godz. 9.30-15.00) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (sala T-401).


W trakcie konferencji eksperci z Niemiec, Finlandii i Polski będą dyskutować nad problemami kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego dla potrzeb zrównoważonego rozwoju. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele świata akademickiego, przemysłu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.


Szczegółowy program konferencji znajduje się tu.


Konferencja jest rezultatem projektu „Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia” (finansowanego z środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – Rozwój Polskich Uczelni, nr projektu: FSS/2014/HEI/W/0115).

Poprzednia wiadomość "ENEX – Expert in Nanotechnology Exploitation"
Następna wiadomość Konferencja „Prawo o aktach stanu cywilnego – aspekty międzynarodowe”