3 listopada, 2016 r.

ML-InkJet wśród najlepszych w kraju

ML-InkJet wśród najlepszych w kraju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

Wyłoniono 19 innowacyjnych projektów. Łączna kwota dofinansowania przekracza 55 mln zł. Wsparciem objęte zostaną projekty z takich dziedzin jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy. Konsorcjum Uniwersytetu Łódzkiego i Towarzystwa Elektrotechnologicznego QWERTY realizuje projekt wielowarstwowego drukowania elastycznych układów elektronicznych. Kwota dofinansowania tego projektu to 3,7 mln zł.


– To konsorcjum powstało w połowie tego roku, ale z firmą QWERTY współpracujemy już od wielu lat. Wcześniej współdziałaliśmy przy pracach nad zastosowaniem technologii grafenowych – mówi prof. Zbigniew Klusek, kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego UŁ realizującej projekt ML-InkJet i dodaje, że firma, która zatrudnia siedemdziesięciu pracowników ma ogromne doświadczenie rynkowe w zakresie elektroniki elastycznej. – Projekt polega na opracowaniu technologii pojedynczego wielowarstwowego druku. Chodzi o to aby drukowanie elastycznych układów elektronicznych było wykonywane przy użyciu tylko jednej drukarki, w jednym procesie drukowania. To da zupełnie nowe możliwości. Pozwoli tworzyć znacznie nowocześniejsze urządzenia.Według profesora Kluska ta technologia będzie nie tylko znacznie tańsza i szybsza ale także zdecydowanie bardziej ekologiczna niż dotychczasowe systemy drukowania układów elektronicznych. Podstawowym zadaniem naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego będzie testowanie, badanie i analizowanie dostarczonych przez firmę wydruków oraz poszukiwanie rozwiązań problemów technologicznych pojawiających się w procesie produkcyjnym.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB) są jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji. Stanowią zestaw komplementarnych obszarów badawczych, które zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od marszałków województw. Na ich podstawie o dofinansowanie projektów mogły ubiegać się konsorcja złożone z maksymalnie pięciu podmiotów, w tym co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Liderem każdego z nich jest jednostka naukowa.RANB są instrumentem wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.1). Wyłonione w konkursie projekty otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujących się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.Do NCBR wpłynęło 168 wniosków o dofinansowanie w ramach RANB. Oceniono 154 z nich, które spełniały wszystkie kryteria formalne. Więcej informacji na temat konkursu na stronie: ncbr.gov.pl

Poprzednia wiadomość „Jak odkrywa się nowe leki. Nanotechnologie w medycynie i farmacji. Trendy, nauka, praktyka”
Następna wiadomość Wykład dziekański Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej