9 listopada, 2018 r.

Młody historyk z UŁ nagrodzony Diamentowym Grantem

Młody historyk z UŁ nagrodzony Diamentowym Grantem

80 przedstawicieli młodego pokolenia badaczy otrzymało w tym tygodniu z rąk premiera Jarosława Gowina nagrody VII edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant. W gronie wybitnych studentów znalazł się historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, Piotr Budzyński.


Podobnie jak w ubiegłych latach, także i w tym roku nagrodzono przede wszystkim przedstawicieli nauk ścisłych. Tym większym wyróżnieniem jest uzyskanie grantu przez studenta Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.


O problematyce badawczej na którą został przyznany grant, pisaliśmy już w lipcu, w chwili ogłoszenia listy rankingowej zwycięskich projektów. Przypomnijmy, Piotr Budzyński zbada jak funkcjonował uniwersytet stalinowski w trzech etapach: po pierwsze zrekonstruuje wizję ówczesnego lidera ZSRR, następnie odtworzy proces wcielania założeń ideologicznych w życie, w końcu zbada jak uczelnie w takim modelu funkcjonowały na co dzień. Jego badania obejmują okres 1945-1958, a zatem od początku tworzenia uczelni nowego typu, do pierwszych lat po śmierci Józefa Stalina.


2

1

6 (4)


Jednym z najciekawszych obiektów moich badań będzie właśnie Uniwersytet Łódzki, bo to jemu komuniści przeznaczyli szczególną rolę w swoich planach – wyjaśnia młody badacz.


Do tej pory badania tego typu skupiały się na tym jak w nowej rzeczywistości funkcjonowały władze uniwersyteckie i uczelnia jako instytucja. Piotr Budzyński sprawdzi jak wyglądało życie wykładowców i studentów – jak radzili sobie z wszechobecną propagandą, represjami? W jakim stopniu stalinizacja uniwersytetów była iluzją?


Choć polskie uniwersytety powojenne były tworzone na wzór tych radzieckich, najnowsze ustalenia naukowe pokazują, że w Polsce pod rządami Bolesława Bieruta, nie udało się stworzyć instytucji szkolnictwa wyższego, które kierowały się identyczną ideologią – mówi Piotr Budzyński.


Badania będą utrzymane w szerokim kontekście międzynarodowym, nawiązującym zarówno do prac naukowców amerykańskich, jak też do badań rosyjskich nad procesami stalinizacji w ZSRR, planowane jest także szerokie zaprezentowanie wyników środowisku zagranicznych naukowców.


Brałem udział w pierwszej edycji programu UŁ Studenckie Granty Badawcze. Dało mi to dużo doświadczenia, w dużej mierze dzięki temu udało mi się zdobyć Diamentowy Grant – przyznaje student historii.


W toku projektu autor zapozna się z szerokim spektrum marksistowskiej literatury teoretycznej jak również z obszernym materiałem archiwalnym obejmującym dokumenty administracji centralnej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz (co stanowi absolutną nowość) zbiorami wszystkich działający w owym czasie uniwersytetów.


Piotr Budzyński na swoje badania otrzymał prawie 180 000 PLN. W VII edycji Diamentowego Grantu znalazł się w elitarnym gronie 80 osób, które zrealizują swoje projekty naukowe otrzymując bezpośrednie wsparcie MNiSW. W ramach programu laureaci otrzymują do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu mogą pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Do tej pory we wszystkich edycjach Diamentowych Grantów dofinansowania otrzymało 600 osób.


Redakcja: Centrum Promocji


Poprzednia wiadomość Bohaterowie stulecia: Marszałek Józef Piłsudski
Następna wiadomość Gość na Gwiazdkę - zaproś studenta na Wigilię