16 listopada, 2018 r.

Muzeum Przyrodnicze UŁ - otwarcie coraz bliżej

Muzeum Przyrodnicze UŁ - otwarcie coraz bliżej

fot. Centrum Promocji UŁ

„Zwierzęta i środowisko, czas i przestrzeń” – tak będzie zatytułowana wystawa, pokazująca przekrój życia na Ziemi, na przestrzeni miliardów lat. Muzeum Przyrodnicze UŁ ponownie otworzy swoje drzwi dla zwiedzających na początku 2019 roku. Na dzień otwarty dla mediów zaprosiliśmy jednak już w czwartek 15 listopada - podczas tego dnia opowiadaliśmy o planach i pokazaliśmy część przyszłej oferty Muzeum.Od narodzin życia do K. Darwina


Obecnie tworzona nowa wystawa, zatytułowana „Zwierzęta i środowisko, czas i przestrzeń”, jest próbą ukazania szerokiego spektrum bioróżnorodności przyrodniczej w aspekcie przystosowawczym, czyli adaptacji zwierząt do zmieniających się warunków środowiska.


32036544458_ce26540903_kW holu głównym zaprezentowane zostaną historyczne uwarunkowania królestwa zwierząt i wyjaśnienia jego różnorodności z naukowego punktu odniesienia, którego podstawą jest ewolucja życia jako oczywisty fakt przyrodniczy. Ponadto zostaną tu przedstawione życiorysy kilku czołowych badaczy przyrodników i ich osiągnięcia, w tym między innymi Karol Darwin i jego teoria ewolucji.


30968726127_3f75b2f13f_k(1)W sali na piętrze została zlokalizowana wystawa paleontologiczna, przedstawiająca wybrane elementy z historii Ziemi, proces tworzenia się skamieniałości i ich znaczenia dla rekonstrukcji wymarłych gatunków zwierząt oraz antropogenezę. Uzupełnieniem tej części ekspozycji jest rekonstrukcja trzech okresów historii Ziemi w postaci dioramy.30968726407_ff01eef31c_k
Kontynuacją prezentowanego tematu wystawy jest sala ukazująca zróżnicowanie gatunkowe zwierząt bezkręgowych i kręgowców. Na szczególną uwagę zasługują tu bogato prezentowane zbiory muszli i owadów oraz ptaków z obszaru Palearktyki, a także dioramy, jedna przedstawiająca obraz rafy koralowej i druga z rzadko prezentowaną kolekcją pingwinów, ukazująca środowisko Antarktyki, ze szczególnym uwzględnieniem Antarktydy.45858042772_f520db1e42_kNa parterze zostaną pokazane inne wybrane środowiska przyrodnicze oraz zróżnicowanie gatunkowe ssaków z różnych obszarów zoogeograficznych świata. Zaprezentowano tu między innymi sawannę afrykańską, z ciekawą kolekcją fauny antylop oraz las borealny charakterystyczny dla obszaru klimatu umiarkowanego północnych terenów kuli ziemskiej.


44091501140_7734e2dcd6_kCała wystawa wyróżnia się bogactwem prezentowanych gatunków, a każdej ekspozycji będą towarzyszyły odpowiednie informacje tekstowe oraz multimedialne w postaci zainstalowanych kiosków oraz systemu audio-przewodników.Nowe Muzeum


W ramach remontu zaplanowano odrestaurowanie i przebudowę zabytkowych budynków (A i B) oraz budowę łącznika pomiędzy nimi tzw. budynek C, dzięki czemu powstał funkcjonalny i nowoczesny obiekt umożliwiający Uniwersytetowi Łódzkiemu realizację wszystkich planowanych zadań z zakresu szerzenia i popularyzacji kultury i nauki, a także ochronę zabytkowej infrastruktury.


30968712247_3564ba2d73_kGłównym założeniem architektonicznym tej inwestycji było wtopienie nowo projektowanego łącznika w otoczenie parku z wykorzystaniem otaczającej zieleni. Obły kształt tego łącznika oraz fasada pokryta lustrzanymi panelami elewacyjnymi, odbijająca obraz zmieniającego się parku w ciągu roku, są kluczowymi elementami, które umożliwiły właściwe zlanie się bryły nowego budynku z otaczającą muzeum strukturą przestrzenną.Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a w prostej linii kontynuatorem powstałego jeszcze w 1930 roku w Łodzi, Muzeum Przyrodniczo-Pedagogicznego. Podstawą przedwojennej kolekcji były zbiory przyrodnicze z istniejących wtenczas w Łodzi Muzeum Nauki i Sztuki oraz Centralnej Miejskiej Pracowni Przyrodniczo-Pedagogicznej i Towarzystwa Przyrodniczego im. St. Staszica. Siedzibą utworzonego muzeum stał się budynek mieszczący się obecnie w Parku Sienkiewicza przy ul. Kilińskiego. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego jest więc placówką o bogatej tradycji i jest jednym z najstarszych ośrodków muzealnych w Łodzi.


Projekt pn.,, Remont i przebudowa budynków A i B Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kilińskiego 101 w Łodzi’’ dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/materiał źródłowy: Muzeum Przyrodnicze UŁ

redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ podczas Salonu Ciekawej Książki: Łódzcy bohaterowie 1918 roku
Następna wiadomość Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii