16 października, 2020 r.

Nabór - granty wewnętrzne, prace badawcze i przedwdrożeniowe

Nabór - granty wewnętrzne, prace badawcze i przedwdrożeniowe

graf. CTT

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego po raz trzeci zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie prac badawczych i przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych. Nabór wniosków do konkursu trwa do 30 października 2020 roku.


W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych ukierunkowanych na zwiększenie potencjału rynkowego prowadzonych badań oraz na przyszłe skomercjalizowanie rezultatów prac badawczych.


Wnioski projektowe mogą obejmować pokrycie kosztów m.in. wynagrodzeń zespołu badawczego (maksymalnie 30% wartości projektu), zakupu materiałów oraz usług zewnętrznych niezbędnych do realizacji projektu. W ramach projektu możliwe jest również promowanie powstałych rozwiązań podczas wydarzeń branżowych skierowanych do przedsiębiorców lub podmiotów potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem wyników badawczych.


W bieżącej edycji możliwe jest wsparcie kolejnych prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Tak jak w poprzednich edycjach zespół badawczy może uzyskać maksymalnie do 100 tysięcy złotych na przeprowadzenie niezbędnych badań przedwdrożeniowych. Przewidywana średnia wartość projektu w bieżącej edycji konkursu to ok. 50 tys. zł.


Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj (KLIKNIJ)


Pracownicy CTT UŁ udzielają wszystkich niezbędnych informacji na temat konkursu oraz wspierają w procesie aplikacyjnym.


Kontakt: http://www.ctt.uni.lodz.pl/kontakt


Czym jest Inkubator Innowacyjności 4.0.?


Projekt realizowany jest w konsorcjum trzech uniwersytetów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lider projektu), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Łódzki. Konsorcjum otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 900 000,00 zł z czego dla Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczona jest kwota w wysokości 520 000,00 zł. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań prac naukowych i rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.


To już trzeci taki projekt realizowany przez naszą uczelnię. Poprzednie dwie edycje pozwoliły na finansowe wsparcie 10 projektów przedwdrożeniowych – mogących współpracować z przemysłem, realizowanych przez naukowców Uniwersytetu Łódzkiego.


W dotychczasowych zakończonych dwóch edycjach Inkubatora Innowacyjności dofinansowano projekty, których efekty doczekały się szybkiego wdrożenia – np. tężnia wraz z autorskim doborem roślin dla pacjentów szpitala Biegańskiego w Łodzi, opracowanie urządzenia do separacji blistrów farmaceutycznych czy najnowszy z projektów, który zakończył się wdrażaniem autorskich pomocy dydaktycznych w Przedszkolu UŁ.


W trakcie trwania projektów naukowcy reprezentowali Uniwersytet Łódzki na międzynarodowych targach wynalazczości – Paryż czy Kaohsiung Tajwan, zdobywając medale, nagrody specjalne i wyróżnienia.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: CTT UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Absolwent VIP UŁ nagrodzony za wspieranie kultury
Następna wiadomość #ZainwestujWSiebie - szkolenia online dla studentów i absolwentów