5 lutego, 2016 r.

Nabór wniosków do konkursu „ŁÓDZKIE EUREKA”

Nabór wniosków do konkursu „ŁÓDZKIE EUREKA”

Statuetki „ŁÓDZKIE EUREKA”

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu „ŁÓDZKIE EUREKA”. Wnioski zaakceptowane przez Radę Wydziału lub Kolegium Dziekańskie, należy składać do Biura Nauki UŁ (ul. Narutowicza 68) w terminie do 17 lutego 2016 roku.

Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok 2015 (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia w roku 2015).


Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego
Towarzystwa Naukowego oraz grupa inicjatywna złożona z minimum pięciu samodzielnych pracowników naukowych.


Wyróżnienia statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.


Ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się podczas inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki 2016.


Regulamin przyznawania wyróżnienia oraz formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi:

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/uczelnie/lodzki...

Poprzednia wiadomość „Rozmowy o Startupach” na Wydziale Zarządzania
Następna wiadomość Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ "Szkołą sukcesu"