25 lutego, 2016 r.

Nagroda EUPRIO Award dla UŁ

Nagroda EUPRIO Award dla UŁ

za aplikację SmartUni

Nagroda EUPRIO przyznawana jest corocznie od 20 lat przez europejskie Jury oraz ponad 200 uczestników Konferencji EUPRIO, odbywającej się każdego roku w innym kraju członkowskim UE.

W dzisiejszym spotkaniu w Rektoracie UŁ wzięli udział: Marcin Witkowski, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Jury, Sekretarz EUPRIO, Narodowy Przedstawiciel Polski w EUPRIO, prof. Zofia Wysokińska, Prorektor UŁ ds. Współpracy z Zagranicą oraz Liliana Lato, szefowa Biura Współpracy z Zagranicą UŁ.

SmartUni to rozwiązanie łączące nowe technologie i narzędzia marketingowe, które ma ułatwić funkcjonowanie studentom w uczelni oraz stanowi podstawową platformę w ich rekrutacji. Aplikacja SmartUni to nowoczesny przewodnik interaktywny, ułatwiający zdobywanie wiadomości o Uniwersytecie Łódzkim, wzbogacony informacjami z życia studenckiego oraz dotyczącymi lokalnych atrakcji. Zainteresowany student rewanżuje się uczelni udostępniając na portalach społecznościowych treści aplikacji, stając się w ten sposób ambasadorem Uniwersytetu Łódzkiego.

Stowarzyszenie Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich EUPRIO („European Universities Public Relations and Information Officers”) zostało założone w Brukseli 12 maja 1986 r. przez konferencję ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w krajach ówczesnych Wspólnot Europejskich. Jest największą organizacją zawodową w Europie, skupiającą specjalistów w dziedzinach: promocji, marketingu, komunikacji z otoczeniem i współpracy z mediami w uczelniach i szkołach wyższych. Misja EUPRIO współgra z założeniami dokumentów Rady Europy i UNESCO, takimi jak Konwencja Lizbońska 1997 czy Deklaracja Bolońska 1999.

EUPRIO jest organizacją non-profit z siedzibą na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii. Działa dzięki sieci Narodowych Przedstawicieli w 23 krajach europejskich, zrzesza ponad 600 członków. Członkami EUPRIO w Polsce jest obecnie grupa ok. 50 osób pochodzących z 9 uczelni publicznych i niepublicznych, z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Torunia i Łodzi.

Galeria zdjęć


Poprzednia wiadomość Konferencja "Być w mniejszości, być mniejszością"
Następna wiadomość Jak budować markę na Facebooku?