11 grudnia, 2017 r.

Nagroda za książkę o początkach UŁ

Nagroda za książkę o początkach UŁ

fot. nomos.pl

Dr Agata Zysiak, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymała Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego za książkę „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście”. Laureatka 9. Edycji konkursu otrzymała 50 000 PLN.


Książka opowiada o tworzeniu się Uniwersytetu Łódzkiego i jego niełatwych, z związku z sytuacji polityczną, początkach. Zdaniem jury konkursu, praca pokazuje, że pierwsza dekada powojnia to nie tylko okres represji i socjalistycznego terroru, ale również wspaniała karta historii miasta, pokazująca wielki proces modernizacji.


Laureatka, oprócz nagrody pieniężnej, otrzymała statuetkę zaprojektowaną przez Jacka Kowalskiego - replikę temperówki Kazimierza Moczar­skiego. Dr Agata Zysiak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta.


Patron Nagrody był dziennikarzem, żołnierzem AK i autorem słynnych „Rozmów z Katem”, w której relacjonował wspólny pobyt w więzieniu z generałem SS Jürgenem Stroopem.


Jury Nagrody współtworzą wy­bitni historycy i publicyści: prof. Henryk Samsonowicz (przewodni­czący), prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Friszke, dr Adolf Juzwen-ko, prof. Jan Kofman, dr Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, prof. Daria Nałęcz, Piotr Nehring i Andrzej Wielowieyski.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Studenci z UŁ stworzyli Łódzką Bombkę
Następna wiadomość Spotkanie z dziennikarzem Tomaszem Smokowskim