25 stycznia, 2018 r.

Najlepsze prace magisterskie UŁ 2017 nagrodzone

Najlepsze prace magisterskie UŁ 2017 nagrodzone

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Dziesięć najlepszych prac magisterskich, które powstały w ubiegłym roku w Uniwersytecie Łódzkim, zostało nagrodzonych podczas Gali Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs na najlepsze prace został zorganizowany po raz trzeci.


W Pałacu Biedermanna zebrali się przedstawiciele władz UŁ i wydziałów, z których pochodzą laureaci. Laureatom towarzyszyli ich promotorzy naukowi. Co roku organizatorzy konkursu wybierają najlepsze prace magisterskie spośród kilkuset zgłoszeń. To niezwykle czasochłonne i trudne zadanie – podkreślił prezes zarządu Fundacji UŁ Wiesław Krystyańczuk.


Przewodniczący Rady Fundacji prof. Grzegorz Urbanek zapewnił, że konkurs na stałe wpisze się do kalendarza Uniwersytetu Łódzkiego. Fundacja w ten sposób promuje wysiłki studentów i jakość prac magisterskich na UŁ.


Autor każdej z nagrodzonych prac otrzymał 1000 złotych. Nagrodzone w III edycji prace to:

1. „<<Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijaskiej i o tajności Trójcy Świętej, która w Alkoranie stoi napisana>> Bartłomieja Georgiewicza. Edycja krytyczna ze wstępem” – mgr Aleksandra Goszczyńska, Wydział Filologiczny (promotor dr hab. Michał Kuran)

2. „Konsekwencje dematerializacji papierów wartościowych” - mgr Adam Kucharski, Wydział Prawa i Administracji (promotor – dr Zbigniew Świderski)

3. „Chromatograficzne oznaczenie aflatoksyn w ekstraktach z owoców i warzyw” – mgr Marcin Podrażka, Wydział Chemii (promotor dr Dominik Szczukocki)

4. „Wdzięczność w relacji intymnej a poczucie bliskości i satysfakcji ze związku” – mgr Michał Stokwisz, Wydział Nauk o Wychowaniu (promotor dr Maria Finogenow)

5. „Polityka kosmiczna Stanów Zjednoczonych za kadencji George’a Busha” – mgr Katarzyna Stróż, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (promotor dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski)

6. „Parki jako element zagospodarowania Turku i Konina – studium porównawcze” – mgr Marta Wojtczak, Wydział Nauk Geograficznych (promotor dr Marta Borowska-Stefańska)

7. „Zastosowanie melforminy i promieniowania w leczeniu raka piersi – badania pilotażowe na modelu komórkowym” – mgr Marlena Zygała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (promotor prof. Magdalena Łabieniec-Watała)

8. „Programowanie obsługi strumieniowania multimediów w sieci” – mgr Piotr Frątczak, Wydział Matematyki i Informatyki (promotor dr Monika Bartkiewicz)

9. „Behawioralne aspekty wyceny nieruchomości” – mgr Piotr Jarecki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (promotor prof. Ewa Kucharska-Stasiak)

10. „Równanie Blacka-Scholesa” – mgr Artur Jasiński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (promotor prof. Piotr Kosiński)


W tym roku po raz pierwszy, finansowo, wsparła konkurs Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.


Uniwersytet Łódzki zapewnia ogromnie dużą liczbę dobrze wykształconych kadr dla Łodzi, regionu i nie tylko. Chcemy kontynuować nasze wsparcie dla najzdolniejszych absolwentów – powiedział prezes ŁSSE Marek Michalik, który również kończył Uniwersytet Łódzki z wyróżnieniem.


Partnerami konkursu są również Łódzka Spółka Infrastrukturalna i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.


Serdecznie gratulujemy absolwentom i życzymy sukcesów zawodowych!


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Prewencja mobbingu - wykład
Następna wiadomość ​100. rocznica urodzin projektanta BUŁ