23 listopada, 2018 r.

UŁ komentuje: Najwyższa nadumieralność mężczyzn w województwie łódzkim

UŁ komentuje: Najwyższa nadumieralność mężczyzn w województwie łódzkim

Mężczyźni żyją krócej – to fakt znany od dawna. Poziom nadumieralności mężczyzn – mierzony różnicą w długości życia mężczyzn i kobiet – w krajach socjalistycznych to 8-12 lat, a w krajach UE-15 mieści się w zakresie 4-6 lat. Przez ostatnie 30 lat Polska dogania państwa Europu Zachodniej pod względem długości trwania życia. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS z 2014 r. różnica w poziomie nadumieralności ma się konsekwentnie zmniejszać do 5,4 roku w 2050. Jednakże w trzech regionach – łódzkim, podlaskim i lubelskim – wskaźnik ten wynosi nadal 8,5 roku. Szczególnie wolno sytuacja zmienia się w województwie łódzkim - komentuje prof. Piotr Szukalski z Instytutu Socjologii.


Nadumieralność mężczyzn to nie jest to zjawisko odwieczne. Nim rozwój medycyny pozwolił ograniczyć umieralność kobiet w trakcie porodu czy połogu, sytuacja była odwrotna, to kobiety żyły krócej. We wszystkich społeczeństwach, gdzie skutecznie wyeliminowano zagrożenia związane z porodem, odnotowuje się wyższe wskaźniki częstości zgonów u mężczyzn – decydują o tym zarówno czynniki biologiczne, jak i behawioralne. Ta różnica konsekwentnie maleje, co jest oznaką pozytywnych zmian w zachowaniach zdrowotnych mieszkańców Polski. Jest to konsekwencją poprawy środowiska pracy, zmiany nawyków żywieniowych i rekreacyjnych, jak i poprawy skuteczności medycyny w przypadku problemów zdrowotnych.


Z danych statystycznych wynika, że skala nadumieralności zmienia się w zależności od wieku. Największe różnice pojawiają się na tym etapie życia, gdy umieralność jest niska, a jednocześnie zdecydowanie największa liczba zgonów wynika z przesłanek behawioralnych – czyli jest konsekwencją stylu życia. Stąd najwyższy jej poziom odnotowuje się wśród młodych dorosłych – wśród których dominującą przyczyną zgonów są tzw. zewnętrzne przyczyny zgonu – głównie wypadki samochodowe i samobójstwa. W 2016 roku w dwóch najbardziej narażonych grupach wiekowych: 20-24 lata oraz 25-29 lat w przypadku zewnętrznych przyczyn zgonu dominowali mężczyźni odpowiadając za 88,2% zgonów w pierwszej grupie wiekowej oraz 90,6% w drugiej.


Interesująca jest również analiza różnic w nadumieralności mężczyzn zamieszkujących tereny wiejskie i miasta. Zapraszamy do zapoznania się z raportem: Nadumieralność mężczyzn w Polsce w układzie regionalnym. autorstwa profesora Piotra Szukalskiego opublikowanym w Biuletynie Informacyjnym Demografia i Gerontologia Społeczna 2018 nr 8.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/


Tekst: prof. Piotr Szukalski

Redakcja: Centrum Promocji UŁ
Poprzednia wiadomość Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Następna wiadomość Nagroda im. prof. T. Kotarbińskiego dla prof. Andrzeja Friszke