6 września, 2019 r.

Naukowcy UŁ członkami Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy

Naukowcy UŁ członkami Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

„O polityce z naszymi kolegami ze wschodu nie rozmawiamy, zależy nam wyłącznie na budowaniu naukowych, przyjacielskich i ekonomicznych mostów pomiędzy ośrodkami naukowymi Ukrainy i Europy, w tym w szczególności Polski” – mówią profesorowie Beata Glinkowska-Krauze i Bogusław Kaczmarek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zostali oni właśnie członkami Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy w dyscyplinie Zarządzanie, a od kilku lat realizują wspólne projekty naukowe i badawcze, w tym zajęcia dla ukraińskich studentów, którzy w przyszłości mają budować ekonomię swojej ojczyzny.Naukowcy z Wydziału Zarządzania UŁ od 2013 roku starali się znaleźć partnera naukowego za wschodnią granicą. Udało się trzy lata temu. Profesor Viacheslav Chebotarov z Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (ŁNU) był już od tego czasu w Polsce trzykrotnie jako visiting professor i wykładał przedmioty z zakresu komunikacji przez pryzmat wielokulturowości oraz form współpracy przedsiębiorstw dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ. Dzięki jego zaangażowaniu i pracy tego międzynarodowego zespołu udało się również stworzyć polsko-ukraiński zespół, który naukowo, w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował wiele prac badawczych i naukowych z obszaru kierunków internacjonalizacji przedsiębiorstw ukraińskich, form internacjonalizacji firm polskich i ukraińskich, znaczenia wielokulturowości i kultury biznesu dla sprawności funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Wyniki tych prac opublikowano w opracowaniach naukowych, podręcznikach i ekspertyzach badawczych na terenie Polski i Ukrainy.


Trzy lata temu, dzięki przychylności władz WZ UŁ i ŁNU im. T. Szewczenki, podpisana została także umowa o współpracy między Katedrą Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ a Katedrą Teorii Ekonomiki, Marketingu i Przedsiębiorczości Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Starobielsku. Współpraca ta reprezentowana jest przez prof. Beatę Glinkowską-Krauze i Prof. Bogusława Kaczmarka, a po stronie Ukrainy przez Rektora Sergija Savchenko i Prof. Viacheslawa Chebotarova. Do współpracy naukowo-badawczej w 2018 roku dołączył Instytut Ekonomiki Przemysłowości Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, reprezentowany przez Dyrektora Prof. Oleksadra Amoshę, a także Akademia Nauk Ekonomicznych Ukrainy, reprezentowana przez W-ce prezesa Prof. Viacheslava Lyashenko.


Okręg Ługański został zajęty przez Federację Rosyjską, więc uczelnia musiała zmienić siedzibę. Teraz jest w Starobielsku. Profesor V. Chebotarov może do Ługańska wjeżdżać, jeśli zgodę na to wyrażą urzędnicy rosyjscy. W związku z tym nasze spotkania naukowe organizujemy w Kijowie lub Połtawie, w innym przypadku sama droga zajęłaby dwie doby w jedną stronę – wyjaśnia prof. Beata Glinkowska-Krauze.


Prof. B. Glinkowska-Krauze i prof. B. Kaczmarek są już członkami Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy, otrzymali tamtejszy tytuł Akademika (najwyższy tytuł naukowy na Ukrainie, na mocy uchwały z dnia maja 2019 roku). Z kolei 24 października 2016 roku w Łodzi na Wydziale Zarządzania UŁ, decyzją Rady Wydziału powołane zostało Naukowe Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina. To jedyna taka jednostka naukowa w Polsce. Koordynatorem prac została Katedra Wydziału Zarządzania UŁ, którą we władzach Centrum reprezentują Prof. B. Glinkowska-Krauze i Prof. B. Kaczmarek, a na Ukrainie Prof. V. Chebotarov. Zorganizowano już w ramach tej współpracy kilka międzynarodowych konferencji naukowych i seminariów (3 w Polsce w Łodzi i 2 na Ukrainie w Kijowie). W jednym z nich wziął udział ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia, który między innymi miał wykład na temat aktualnych stosunków ukraińskich i polskich dla studentów tych krajów.


W seminaria włączamy naszych ukraińskich studentów. Tylko u nas na Wydziale mamy ich ponad stu. Wśród nich będą ludzie, którzy zbudują nowy porządek ekonomiczny na Ukrainie i mamy nadzieję, że przyczynią się do pogłębiania współpracy handlowej z Polską – tłumaczy prof. Bogusław Kaczmarek.


Naukowcy z Wydziału Zarządzania UŁ od 2018 roku współpracują też z Narodową Akademią Nauk Ukrainy w Kijowie. Profesor B. Kaczmarek był jednym z ekspertów opiniujących działalność Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy. Poza tym oboje naukowców z Łodzi zostało zaproszonych przez Radę Najwyższą Ukrainy (Wierchowna Rada – odpowiednik Sejmu RP) do doradzania i w charakterze ekspertów w obszarze rozwoju ekonomicznego Ukrainy. Chodzi między innymi o merytoryczną pomoc dla ukraińskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych.


Przed agresją Rosji stopień rozwoju gospodarczego regionów ukraińskich był mniej więcej na poziomie Polski, teraz jest 3 razy niższy. Jeśli Ukraińcy nie zrobią postępu w ciągu kolejnych 10 lat, to zostaną w tyle na długie dekady. Dlatego zależy im na każdej formie wsparcia – tłumaczy prof. Bogusław Kaczmarek.


W planach naukowców są kolejne polsko-ukraińskie seminaria i monografie, zaplanowane są one na listopad 2019 roku na Ukrainie i następne na 2021 rok. Wciąż realizowana będzie przede wszystkim współpraca naukowo-badawcza i wymiana poglądów naukowych z Ukrainą.


Materiał źródłowy: prof. B. Glinkowska-Krauze, prof. B. Kaczmarek

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Kamil Majchrzak gotowy na Puchar Davisa!
Następna wiadomość GGULIVRR