16 grudnia, 2020 r.

Newslettery, mailingi – zasady publikacji

Newslettery, mailingi – zasady publikacji

Uporządkowane treści, jasne wiadomości i konkretne informacje, to tylko niektóre z celów jakie postawiło sobie Centrum Promocji UŁ opracowując nowe zasady komunikacji z Państwem.


W kwestionariuszach i wywiadach prowadzonych we wrześniu, październiku i listopadzie zwróciliście Państwo uwagę głównie na zbyt dużą liczbę informacji pochodzących z różnych jednostek UŁ, często nie dotyczących Państwa działalności, o niezrozumiałej, zbyt długiej treści. Problemem okazało się również dotarcie z informacją bieżącą na czas.


Biorąc pod uwagę Państwa sugestie ograniczamy liczbę wysyłanych do Państwa komunikatów i od stycznia 2021 wprowadzamy:


  • Mailing Strefa pracownika #UniLodz, wysyłany będzie do pracowników UŁ 2 razy w miesiącu. Ukazywać się w nim będą m.in. wszystkie zmiany w regulacjach prawnych, zmiany systemów, komunikaty związane ze szkoleniami, sprawami socjalnymi, kadrowymi, informacje o konferencjach, osiągnięciach pracowników. Wszystkie te informacje będą również dostępne na uni.lodz.pl lub pp.uni.lodz.pl
  • Raz w miesiącu wysyłać będziemy mailing studencki oraz doktorancki – Strefa studenta #UniLodz oraz Strefa doktoranta #UniLodz, zawierający informacje związane z tokiem studiów, wsparciem socjalnym i angażowaniem w działalność organizacji studenckich.
  • Newsletter ogólny będzie kierowany do tych z Państwa, którzy wcześniej zapisali się do niego na stronie uni.lodz.pl. Jego częstotliwość będzie natomiast zmniejszona. O wybranych tematach związanych z działalnością UŁ informować będziemy raz w miesiącu.


Pojedyncze mailingi wykorzystywane będą wyłącznie w sprawach wyjątkowych, istotnych dla funkcjonowania UŁ.


Prosimy uwzględnić te zmiany przy planowaniu komunikacji do społeczności uniwersyteckiej. Wszelkie sugestie można przesyłać na adres promocja@uni.lodz.pl.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dar Rodziny Tarkowskich dla społeczności UŁ
Następna wiadomość Podwyżki dla pracowników UŁ