12 października, 2017 r.

Nowe stawki stypendium socjalnego

 Nowe stawki stypendium socjalnego

Źródło: Pixabay

Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów i uczelnianym organem samorządu doktorantów, zadecydował o podwyższeniu progu dochodowego z 850 do 950 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie, uprawniającego do przyznania stypendium socjalnego.


W związku z tym uległy zmianie stawki stypendium socjalnego i zwiększenia stypendium socjalnego oraz obowiązujące dla nich progi dochodowe.


Stypendium socjalne przyznawane są w wysokości:

a) dochód 0 zł - 200,49 zł – stypendium w wysokości - 700 zł,

b) dochód 200,50 zł - 450,49 zł – stypendium w wysokości - 500 zł,

c) dochód 450,50 zł - 650,49 zł – stypendium w wysokości - 400 zł,

d) dochód 650,50 zł - 950,00 zł – stypendium w wysokości - 300 zł,


Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w innym obiekcie wynosi – 200 zł.

Zmianie ulegnie również wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

- w stopniu znacznym – 600 zł,

- w stopniu umiarkowanym – 450 zł,

- w stopniu lekkim – 300 zł.


Bez zmian pozostaje maksymalna kwota jednorazowej zapomogi losowej, która wynosi 1000 zł.


W zasadach przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów zostało zniesione kryterium minimalnej średniej ważonej ocen 4,0000, która uprawniała do otrzymania świadczenia.


Teraz uzyskanie średniej poniżej 4,0000 nie skutkuje odmową przyznania świadczenia. Decyduje ogólna liczba uzyskanych przez studenta punktów oraz to, czy znalazł się w 9% najlepszych studentów danego kierunku. Stawki stypendium rektora zostaną określone po dokonaniu procedury rankingowej.

Poprzednia wiadomość UŁ z dwoma grantami w konkursie NCN BEETHOVEN 2
Następna wiadomość Badanie Rzecznika Praw Obywatelskich