12 października, 2018 r.

Nowi profesorowie na UŁ

Nowi profesorowie na UŁ

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

54 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki otrzymało nominacje profesorskie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.


Wśród wyróżnionych znalazły się dwie badaczki z Uniwersytetu Łódzkiego. Są to prof. Agnieszka Marczak – profesor nauk biologicznych oraz prof. Danuta Stawasz – profesor nauk ekonomicznych. Uroczystość odbyła się w 3 października w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


Przedstawiamy sylwetki nowych profesorów:Prof. dr hab. Agnieszka Marczak


Kierownik Katedry Biofizyki Medycznej oraz Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. W 2017 r powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów na członka Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie. Absolwentka kierunku Biologia (specjalność Biologia Molekularna), doktor nauk biologicznych w zakresie biofizyki. W 2009 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Wpływ antybiotyków antracyklinowych oraz aldehydu glutarowego na erytrocyty człowieka. Współautorka dwóch zgłoszeń patentowych, ponad osiemdziesięciu artykułów naukowych, kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych oraz podręcznika Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami, wyróżnionego nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na poznawaniu mechanizmów działania in vitro nowych związków o potencjalnym zastosowaniu przeciwnowotworowym i opracowywaniu nowych strategii leczenia nowotworów. Uwagę skupia głównie na szczególnie podstępnym, nazywanym „cichym zabójcą”, raku jajnika oraz związkach z grupy antybiotyków antracyklinowych.Prof. dr hab. Danuta Stawasz


Kierownik Zakładu Zarządzania Regionem. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Uzyskała dyplom magistra ekonomii ze specjalnością w zakresie ekonometrii. Po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Regionalne zróżnicowania w infrastrukturze społecznej a wydajność pracy w przemyśle” rozpoczęła pracę w Instytucie Polityki Regionalnej UŁ. W 2001 r. uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie rozprawy habilitacyjnej Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów. Od 2005 roku jest profesorem UŁ, pracuje w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na WZ UŁ. Tytuł profesora zwyczajnego został jej nadany m.in.za książkę profesorską pt. Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast. W dorobku naukowym prof. Danuty Stawasz jest ponad 150 publikacji, wielu prac niepublikowanych - ekspertyz, grantów, diagnoz i raportów. Pod jej kierunkiem powstało ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych oraz sześć obronionych rozpraw doktorskich.


Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki czynników sprawczych i mechanizmów rozwoju regionalnego i lokalnego, polityki inter- i intra-regionalnej, polityk miejskich, strategii rozwoju oraz wykorzystywania nowoczesnych metod i technik zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzania publicznego, wpływu procesów globalizacji na rozwój miast na świecie i kraju.


Gratulujemy!


Więcej informacji na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej -> http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,95,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html
Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Welcome to UŁ! - 2500 studentów z zagranicy
Następna wiadomość E-biznes bez tajemnic