14 lutego, 2020 r.

O przyznawaniu stopni naukowych - inicjatywa prof. Bartosza

O przyznawaniu stopni naukowych - inicjatywa prof. Bartosza

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

„Forum Akademickie” opublikowało propozycję gruntowanych zmian w procedurze nadawania stopni naukowych przygotowaną przez prof. Grzegorza Bartosza z Uniwersytetu Łódzkiego.


Propozycja łódzkiego badacza to istotny głos w toczącej się dyskusji nad obecną procedurą nadawania tytułów doktora habilitowanego i profesora. W polskiej społeczności akademickiej pojawiają się bowiem głosy, że obecne zasady mogą być niekiedy niewystarczające, doprowadzając tym samym do stopniowego obniżania rangi nadawanych stopni naukowych.


Prof. Bartosz, przywołując wspomniane opinie, odnosi się do potrzeby stworzenia systemu nadawania stopni, który miałaby przede wszystkim charakter obiektywnej ewaluacji dorobku naukowego badaczy. Łódzki naukowiec proponuje stworzenie procedury [kliknij tutaj] opierającej się na mechanizmach wypracowanych przez konkursy grantowe.


Zgodnie z metodyką zaproponowaną przez prof. Bartosza, odpowiednia instytucja mogłaby kilka razy w roku ogłaszać konkurs na nadanie habilitacji i profesur. Kandydatów obowiązywałaby dwustopniowa ocena – zespołu eksperckiego i recenzencka. Ta druga przygotowywana byłaby przez recenzentów wylosowanych na podstawie specjalnie opracowanego algorytmu, dobierającego specjalistów pod kątem słów kluczowych obecnych w ich dorobku naukowym. Tak wybierani recenzenci również podlegaliby ewaluacji, a najbardziej obiektywne oceny byłyby premiowane odpowiednią punktacją.


System zaproponowany przez łódzkiego badacza pozwalałby maksymalnie zobiektywizować procedurę nadawania tytułów naukowych, jednocześnie wymiernie podnosząc jakość polskiej nauki.
Tekst źródłowy: Forum Akademickie [https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-01-2020/a-gdyby-tak-rownac/?fbclid=IwAR0jANswucp_SgIL9skiInC1GZLWd3G2H8FkmKYFRyPh7wD80muur_oHQzY]

Zdjęcie: https://www.gov.pl/, fot. Danuta Matloch

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Zakochani tracą głowę
Następna wiadomość Panel dyskusyjny ODWAGA I ODWAGA BYCIA. CO TO DLA NAS DZIŚ ZNACZY?