18 czerwca, 2020 r.

Oświadczenie Rady Uczelni z dnia 17.06.2020 r.

Oświadczenie Rady Uczelni z dnia 17.06.2020 r.

fot. UŁ

Oświadczenie Rady Uczelni z dnia 17.06.2020 r.


Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2020 roku udzieliła jednomyślnego poparcia dla stanowiska Rektora Uniwersytetu, prof. Antoniego Różalskiego w sprawie dyskryminacji osób LGBT+.

Rada wyraża przekonanie, że tradycja autonomii uniwersytetu nie może być traktowana jako przywilej, lecz stanowi zobowiązanie do jednoznacznego opowiedzenia się za pełnym i bezwarunkowym przestrzeganiem uniwersalnych wartości społecznych. Do nich zaś należy między innymi równość, godność każdego Człowieka i przynależny mu szacunek. Jakiekolwiek ich kwestionowanie, także z uwagi na orientację seksualną, jest działaniem, które musi zostać uznane za niedopuszczalne i jako takie odrzucone.


Pragniemy podążać za słowami wielkiego polskiego Uczonego i pierwszego Rektora naszej Uczelni, prof. Tadeusza Kotarbińskiego: „gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja dla przemocy”.


To intelektualne i moralne dziedzictwo zobowiązuje społeczność akademicką Uniwersytetu Łódzkiego do jednoznacznego sprzeciwu wobec wszystkiego, co rani i odbiera godność Człowiekowi.


Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego

Poprzednia wiadomość Pierwsze obrony online na UŁ
Następna wiadomość Psycholodzy pomagają nauczycielom