8 listopada, 2019 r.

Otwarta Łódź - pomoc cudzoziemcom w codziennych sprawach

Otwarta Łódź - pomoc cudzoziemcom w codziennych sprawach

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Projekt Otwarta Łódź ma pomóc obcokrajowcom obecnym na łódzkim rynku pracy lepiej integrować się z otoczeniem. Podczas uroczystego rozpoczęcia na Wydziale Filologicznym UŁ obecni byli naukowcy UŁ, policjanci, funkcjonariusze straży miejskiej, przedstawiciele miasta i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Jest to również wsparcie dla urzędników i funkcjonariuszy, którzy najczęściej pomagają cudzoziemcom w problemach i sprawach administracyjnych.


- Są to działania mające na celu oswojenie, cudzoziemców mieszkających w naszym mieście, z polskim otoczeniem, głównie Łodzi, by wiedzieli, do kogo zwracać się o pomoc w poznaniu podstawowych kodów kulturowych w Polsce, ale przede wszystkim, by czuli się bezpiecznie. Jest to niezwykle istotne dla ludzi, którzy mieszkają w obcym środowisku i muszą się dostosować, czy też to środowisko musi ich zaakceptować. Chodzi zatem o wzajemne zrozumienie oraz pozytywne postrzeganie. W tym wszystkim siły porządkowe, zarówno policja, jak i straż miejska, odgrywają kluczową rolę. To oni bardzo często są pierwszym kontaktem dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Połączymy nasze kompetencje i kształcenie międzykulturowe z kompetencjami służb porządkowych, uzupełnione o znajomość języka angielskiego – wyjaśniła prof. Joanna Jabłkowska, Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.


Projekt wpisuje się w Wojewódzką Strategię w Zakresie Pomocy Społecznej 2020 zorientowaną na podniesienie stopnia integracji obcokrajowców zamieszkujących w woj. łódzkim. Koordynatorem projektu jest dr Monika Kopytowska z Wydziału Filologicznego UŁ. Partnerem wiodącym jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Projekt wspiera również Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ.


Działania w ramach projektu:


Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do cudzoziemców – pracowników firm (zadanie 1); zaowocuje pogłębieniem wiedzy i zwiększeniem kompetencji w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych regulacji prawnych, spraw urzędowych, a także czynników kulturowych oraz języka polskiego (w wymiarze podstawowym i średniozaawansowanym), co zdecydowanie polepszy funkcjonowanie tejże grupy zarówno na rynku pracy, jak i w środowisku społecznym.


Opracowanie i realizacja szkoleń dla pracowników instytucji publicznych będących „linią pierwszego kontaktu” tj. funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i urzędników umożliwi tymże grupom skuteczniejszą komunikację z cudzoziemcami poprzez rozwój umiejętności językowych oraz kompetencji międzykulturowych (zadanie 2).


Spotkania studyjne mające charakter otwarty, pozwolą z jednej strony na pogłębienie wiedzy zdobytej w zadaniach 1 i 2, a z drugiej na stworzenie przestrzeni do interakcji, a tym samym wymiany wiedzy i doświadczeń między wszystkimi uczestnikami projektu, w tym również środowiskiem akademickim i lokalną społecznością (zadanie 3).

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: Dr Monika Kopytowska, Wydział Filologiczny UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Inspirujący cykl felietonów UŁ
Następna wiadomość Akademickie Centrum Wsparcia UŁ już otwarte