9 listopada, 2018 r.

Pracownicy UŁ włączają się w pomoc dla Polaków w Naddniestrzu

Pracownicy UŁ włączają się w pomoc dla Polaków w Naddniestrzu

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Mołdawskiej Republice Naddniestrzańskiej powstałe z inicjatywy Polaków zamieszkujących tamte tereny wraz z Horizon Agency, niezależną grupą reporterów, oraz osób związanych z działalnością charytatywną organizuje Mikołajki i Wigilię Bożego Narodzenia dla polskich dzieci i rodzin zamieszkujących nieuznawany na arenie międzynarodowej i najuboższy w całej Europie obszar Naddniestrza, stanowiący integralną część Mołdawii. Po raz kolejny w pomoc dla Polaków na Wschodzie włączają się przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego – dr Tomasz Lachowski i mgr Tomasz Grzywaczewski z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji UŁ.


Mówi się o Naddniestrzu, że to państwo, którego nie ma, bo przecież nie ma go na mapie. Żadne znaki, symbole, paszporty, pieniądze nie są uznawane. Naddniestrze jest nieuznawanym na arenie międzynarodowej parapaństwem, stanowiąc formalnie integralną część Mołdawii z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Jednocześnie, to izolowany i najuboższy region Europy, w którym mieszka ponad 8 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Mimo wielu trudności wynikających z nieuznawanego państwa, działania Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” aktywnie dążą do zachowania kultury, tradycji i mowy polskiej.naddniestrze2Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mamy możliwość chronić i odradzać historię, kulturę i tradycje polską, przekazując te wartości naszym dzieciom. – zapewnia Natalia Siniawska-Krzyżanowska – Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej "Jasna Góra".Dbając o polskie dzieci i ich rodziny w Naddniestrzu, dzięki wsparciu różnych organizacji, mediów regionalnych i ogólnokrajowych oraz osób prywatnych, organizatorzy mają nadzieję, że nasza Akcja Mikołajkowa i Wigilijna sprawi wiele radości polskim rodzinom. Jednocześnie, w czasie wieczoru wigilijnego, zostanie otwarte Polonijne Centrum „Jasna Góra” w Tyraspolu z udziałem Ambasady RP w Kiszyniowie i miejscowych władz.
naddniestrze1Po zakończeniu akcji zostanie przygotowany materiał filmowy i fotograficzny oraz podziękowania dla każdej osoby wspierającej akcję.


Ze względu na fakt, że Naddniestrze jest państwem nieuznawanym, niepodlegającym normom prawa międzynarodowego, zbiórka może być ograniczona jedynie do wpłat pieniężnych.


Zebrane środki posłużą na zakup artykułów pierwszej potrzeby, środków czystości, ubrań czy leków dla dzieci z polskich rodzin w Naddniestrzu oraz na dalsze wyposażanie i rozbudowę Domu Polskiego „Wołodyjowski” w Raszkowie – ostoi polskości w północnej części Naddniestrza. Część z zebranych środków zostanie zaś przeznaczona na organizację Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia dla rodaków z Naddniestrza.
Środki można wpłacać na konto:


Towarzystwo Kultury Polskiej
BANK PKO BP SA O/1 w PRZEMYŚLU
Nr rachunku: 07 1020 4274 0000 1102 0056 3643
/konto wyłącznie złotówkowe/
Tytuł przelewu: Mikołajki w Naddniestrzunaddniestrze3Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” powstało w 2004 roku z inicjatywy Polaków zamieszkujących Naddniestrze. Organizacja posiada trzy oddziały – w Tyraspolu, Raszkowie i Słobodzie Raszkowskiej. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Tyraspolu pod Nazwą: Polonijne Centrum im. Henryka Sienkiewicza, gdzie realizowane są takie programy jak: dokarmianie dzieci, świetlica resocjalizacyjne, nauczanie języka polskiego, badania lekarskie, zajęcia kulturalne i artystyczne. Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej, Natalia Siniawska-Krzyżanowska, otrzymała Nagrodę Honorową im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum Powstania Warszawskiego.


Organizatorzy:

· Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra”

· Grupa reporterska „Horizon Agency”


Goście specjalni biorący udział w akcji:

· dr hab. Bartłomiej Zdaniuk – Ambasador RP w Mołdawii

· Tadeusz Pęczek – Konsul Honorowy Finlandii w RP

· Paweł Kowal – lekarz Humanitarnej Akcji Medycznej w Naddniestrzu


Partnerzy:

· Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi


Partnerzy medialni:

· Kurier Galicyjski, niezależne pismo Polaków na Ukrainie

· Obserwator Międzynarodowy, niezależny portal poświęcony sprawom międzynarodowymWięcej informacji na http://www.dompolskiwraszkowie.cba.pl/


Kontakt w Polsce:

Marta Rybicka
marta.rybicka@gmail.com
tel. 606 619 589

Marek Pantuła
Honorowy Członek Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”
jmjmp@poczta.onet.pl
tel. 606 295 675Źródło: Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra”, dr Tomasz Lachowski

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Powstanie Instytutu Historii Sztuki UŁ
Następna wiadomość Bohaterowie stulecia: Marszałek Józef Piłsudski