23 października, 2018 r.

Sukces UŁ w ramach Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej

Sukces UŁ w ramach Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej

Prof. Barbara Klajnert-Maculewicz, biolog z Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymała finansowanie dla projektu pt. „Cancer nanomedicine - from the bench to the bedside” w prestiżowym międzynarodowym konkursie European Cooperation in Science and Technology (COST).W ramach projektu prowadzone będą badania dotyczące nanomedycyny w leczeniu nowotworów. Akcja COST zrzesza specjalistów z różnych obszarów nauki: chemików syntezujących nanoukłady, fizyko-chemików charakteryzujących je i biologów prowadzących badania in vitro i in vivo. Kluczowym elementem projektu jest zaangażowanie przedsiębiorców, które może zaowocować wdrożeniami nowych metod leczenia nowotworów.


Zainteresowania badawcze prof. Klajnert-Maculewicz koncentrują się wokół problematyki oddziaływania dendrymerów z materiałem biologicznym oraz ich zastosowań medycznych. Profesor pracuje na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2009-2012 przewodniczyła innej Akcji COST TD0802 "Dendrymery w zastosowaniach biomedycznych".Od strony organizacyjnej

Uniwersytet Łódzki wystąpił w roli głównego wnioskodawcy w projekcie; jest to rzadki przypadek kiedy w ramach wezwania konkursowego polska jednostka naukowa występuje w roli tzw. main proposal’a. Komitet Zarządzający COST zaakceptował Uniwersytet Łódzki, jako instytucję „grant holdera”, czyli koordynatora grantu.


Prof. Klajnert-Maculewicz została wybrana przewodniczącą Komitetu Zarządzającego Akcji (Action Chair), ponadto inna biolog z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Anna Janaszewska pełni funkcję delegata, czyli przedstawiciela Polski w Komitecie Zarządzającym.


W ramach tej Akcji trzydzieści dwa kraje podpisały tzw. Memorandum of Understanding, czyli złożyły wyraz woli uczestniczenia w działaniu. W spotkaniach komitetu sterującego będzie uczestniczyło regularnie po dwóch delegatów z każdego kraju, natomiast inni zainteresowani z tych krajów, będą mogli brać udział w pozostałych inicjatywach, które będą organizowane w ramach Akcji.


Projekt będzie realizowany w latach 2018-2022.


Więcej informacji o Akcji znajduje się w linku: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17140 (dla projektu powstanie oddzielna strona).Czym jest program COST

COST to program finansowany przez Unię Europejską, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.


COST wspiera przedsięwzięcia o określonej tematyce prowadzone w ramach tak zwanych Akcji COST.


Program jest finansowany w ramach budżetu Horyzont 2020. COST uzupełnia działania programów ramowych UE, tworząc pomost pomiędzy środowiskami naukowymi z różnych krajów, zwiększa również mobilność badaczy w całej Europie i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej.Obecni w innych Akcjach COST

Dr Anna Michalak z WPiA jest w składzie Komitetu Zarządzającego Akcją COST CA17135 Constitution-making and deliberative democracy http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17135


Prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek z WNG pełni funkcję zastępcy polskiego przedstawiciela w Komitecie Zarządzającym Akcją COST CA17125 Public Value Capture of Increasing Property Values http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17125Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Debata „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”
Następna wiadomość UŁ i PwC - początek współpracy