26 lutego, 2016 r.

Projekt UŁ „DysTEFL” wyróżniony przez Komisję Europejską

jako „success story”

Projekt DysTEFL – Dysleksja dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego, został wybrany przez panel ekspertów Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, jako przykład „success story” projektów z programu Uczenie się przez całe życie, Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+. Tytuł „success story” jest nadawany zakończonym projektom, które znacząco wyróżniły się pod względem osiągniętego wpływu, wkładu w rozwój danej dziedziny, innowacyjności rezultatów i mogą stać się inspiracją dla innych do działania. Obecnie w bazie "Erasmus+ Project Results Platform" znajduje się 23597 zakończonych projektów z czego tylko 118 uzyskało status "success story".

Projekt DysTEFL był realizowany przez konsorcjum międzynarodowe w latach 2011-2013 w ramach programu LLP Comenius Multilateral Projects. Uniwersytet Łódzki był koordynatorem całego projektu. Jednostkami UŁ realizującymi projekt DysTEFL były: Zakład Pragmatyki Językowej, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. Głównym rezultatem projektu jest innowacyjny kurs i materiały dydaktyczne do kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli języka angielskiego jako obcego z zakresu pracy z uczniem z dysleksją. Kurs został wyróżniony prestiżową nagrodą ELTons 2014 („Excellence in Course Innovation) oraz certyfikatem European Language Label.

Obecnie realizowany jest projekt DysTEFL2 w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne 2014-2016, którego celem jest dalsze rozwijanie i promowanie dobrej praktyki wypracowanej w proj. DysTEFL.

Zapraszamy do odwiedzenia projektu na profilu www.facebook.com/dystefl

Strona internetowa projektu www.dystefl2.uni.lodz.pl

List EACEA

Poprzednia wiadomość Jak budować markę na Facebooku?
Następna wiadomość E-książka na UŁ