11 lutego, 2020 r.

Punkt Informacyjny JLU Giessen na UŁ

Punkt Informacyjny JLU Giessen na UŁ

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Uniwersytet Łódzki gościł delegację z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen pod przewodnictwem Pana Prezydenta uczelni Prof. Dr Joybrato Mukherjee. Podczas wizyty oficjalnie otworzono Punkt Informacyjny Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen przy Uniwersytecie Łódzkim. Jest to ważny punkt w strategii obu uczelni, rektorzy podkreślali wartość silnej współpracy i chęć ciągłego rozwoju.


Na spotkanie przybyła 15-osobowa Delegacja z JLU Giessen z Prof. dr Joybrato Mukherjee, Prezydentem uczelni z Giessen oraz przedstawicielami z dziedzin nauk filologicznych, socjologii, chemii, biologii, ekologii i matematyki. Gości w wypełnionej uczestnikami Sali Senatu UŁ przywitał Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski, podkreślając zadowolenie i rangę współpracy między uczelniami przez przeszło 40 lat:


- Uruchomienie Punktu Informacyjnego ma na celu merytoryczne wzajemne wsparcie w ramach wspólnych projektów, programów wymiany, staży oraz badań. Wierzę, że takie inicjatywy mają wpływ na rozwój uczelni, czyniąc je naprawdę międzynarodowymi i innowacyjnymi.


Rektor Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, prof. dr Joybrato Mukherjee, który jest pomysłodawcą JLU Information Points mówił podczas otwarcia:


- Pamiętam, jak byliśmy tutaj dwa lata temu, gdy świętowaliśmy 40-lecie naszej współpracy. Dziś jestem ogromnie wdzięczny, że wcześniejsze ustalenia chwilę temu zostały wprowadzone w życie i na Uniwersytecie Łódzkim powstał Punkt Informacyjny JLU. Już w kwietniu oczekujemy w Giessen reprezentacji z Łodzi, gdzie zostanie utworzony Punkt Informacyjny UŁ na naszej uczelni.


49501199471_93e4cb3da4_k

fot. M. Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ


Justus Liebig University Giessen zacieśnia długoletnią współpracę poprzez utworzenie trzech punktów Informacyjnych z partnerskimi uczelniami: Uniwersytetem Andyjskim w Bogocie w Kolumbii (maj 2019 r.), Uniwersytetem Macquarie w Sydney w Australii (wrzesień 2019 r.) i Uniwersytetem Łódzkim (luty 2020r.).


20 kwietnia 2020 r. odbędzie się w Giessen oficjalne otwarcie Punktów kontaktowych tych trzech uczelni w JLU. Planowane jest spotkanie władz i przedstawicieli wszystkich uczelni partnerskich w celu nawiązania współpracy z Uniwersytetami w Kolumbii i Australii.


49500696348_23b179bd26_k

Julia Volz – Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą JLU w Giessen i Susanne Faber – Koordynator Punktów informacyjnych JLU w Giessen


Podczas wizyty w UŁ odbyły się indywidualne spotkania na Wydziałach Filologicznym, Biologii i Ochrony Środowiska oraz Matematyki i Informatyki, których celem było przystąpienie do wspólnych prac badawczych. Spotkanie na Wydziale Filologicznym zapoczątkowało rozmowy nt. możliwości powołania wspólnej szkoły doktorskiej. Na pozostałych Wydziałach odbyły się owocne rozmowy z dziedzin biologii, ekologii oraz matematyki. Nawiązano również nowe kontakty w obszarze Gender Studies.


Dodatkowo, w związku ze wskazaniem przez Uniwersytet w Giessen priorytetowych obszarów badawczych (niezależnie od działania punktu informacyjnego JLU), Uniwersytet Łódzki powołał osoby, których profil badawczy wpisuje się w poszczególne obszary, do pełnienia roli koordynatorów merytorycznych. Łącznie pięć osób obejmuje sześć obszarów: Smallest Particles, Material and Energy, Psychology, Bioresources (Focus: Insects), Infections and Medicines oraz Culture – Conflict – Security (Focus: Eastern Europe).


Liczymy, że wyżej wymienione działania jeszcze bardziej umocnią i rozwiną współpracę między naszymi uczelniami, a nowo nawiązane kontakty przyniosą wielostronne korzyści, sukcesy naukowe oraz istotne osiągnięcia badawcze.


Punkt informacyjny Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen przy Uniwersytecie Łódzkim znajduje się w Biurze Współpracy z Zagranicą UŁ (pokój 2A). Będzie skupiał się m.in. na rozwoju i koordynowaniu informacji do naukowców, doktorantów czy studentów, promocji programów studiów i możliwościach dla doktorantów, czy informowaniu o projektach i możliwościach międzynarodowej współpracy między UŁ a JLU.


Fotorelacja
Materiał źródłowy: BWZ UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość IV Sesja Wyjazdowa Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
Następna wiadomość Gala finałowa "Projektowania zespołowego" z Fujitsu