11 lipca, 2017 r.

Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki na rok 2017/2018 – podsumowanie I etapu

Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki na rok 2017/2018 – podsumowanie I etapu

fot. UŁ

Z 10 na 11 lipca 2017 r. zakończył się pierwszy, podstawowy etap rekrutacji na studia na Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2017/2018. Od 9 maja kandydaci na studentów zapisywali się na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. W tym czasie skorzystało z tej możliwości w sumie ponad 19,5 tys. osób. Najwięcej chętnych było na Psychologię i Prawo.


W tym roku Uniwersytet Łódzki zaproponował kandydatom na studentów o sto miejsc limitowych więcej niż w roku ubiegłym – 8.926. Zapisało się na nie 19.508 osób czyli o około tysiąca siedmiuset więcej niż w roku ubiegłym (17.800 osób).


- Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 zostały określone w uchwale Senatu UŁ podjętej – zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego – jeszcze w 2016 r. Będąc uczelnią poważnie traktującą kandydatów na studia, w bieżącym roku nie modyfikowaliśmy tych limitów pomimo zmiany sposobu przyznawania dotacji przez MNiSW - informuje prof. Sławomir Cieślak, Prorektor UŁ ds. kształcenia.


W tym roku, w liczbach bezwzględnych, najwięcej kandydatów zapisało się na: Psychologię – 1.216 osób; Prawo – 1.071 osób; Filologię angielską – 916 osób; Pedagogikę – 869 osób; Finanse i rachunkowość – 857 osób.


W roku 2016 wyglądało to następująco: Psychologia – 1.100; Prawo – 1.100; Pedagogika – 856; Finanse i rachunkowość – 803; Filologia angielska – 787.


Pod względem średniej liczby zapisanych na jedno miejsce limitowe, popularność kierunków studiów w tym roku wygląda następująco: Psychologia – 10,13; Filologia angielska – 7,33; Bezpieczeństwo narodowe – 7,10; Logistyka (Wydział Zarządzania) – 6,77.


W rekrutacji w 2016 roku tak samo przodowały w tym zestawieniu: Psychologia – 9,06; Filologia angielska 6,30 oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 6,20; Lingwistyka dla biznesu – 5,57.


Na studia na UŁ zgłosiło się 28 laureatów/finalistów olimpiad, którzy zapisali się na kierunki: Prawo i Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - po 3 osoby; Turystyka i rekreacja (WNG), Geografia i Gospodarka przestrzenna (WNG) - po 2 osoby, a pozostali pojedynczo m.in. na kierunki: Filologia polska, Informatyka i ekonometria, Studia azjatyckie, Filologia specjalność filologia słowiańska.


- W bieżącym roku akademickim podjęliśmy działania, których celem jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dla najlepszych maturzystów, w tym również laureatów i finalistów olimpiad. Należy tu zwłaszcza zwrócić uwagę na uruchomienie programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Dzięki temu programowi zdolni uczniowie mogą być objęci opieką naukową pracowników Uniwersytetu Łódzkiego już na etapie przygotowań do konkursów i olimpiad, w czasie nauki w szkole średniej. Mamy nadzieję, że ta współpraca zaowocuje podjęciem przez nich decyzji o kontynuowaniu dalszego rozwoju w ramach studiów w UŁ. W czasie studiów w UŁ ambitni studenci będą zaś mogli skorzystać z programu Studenckich Grantów Badawczych, dzięki któremu nabędą kompetencje w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe – dodaje prof. Sławomir Cieślak.

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Teoria i praktyka - naukowy wyjazd do Grecji
Następna wiadomość Konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Kia Sportage