28 stycznia, 2021 r.

Semestr letni 2021 - komunikat Rektor UŁ

Semestr letni 2021 - komunikat Rektor UŁ

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy UŁ, w związku ze zbliżającym się semestrem letnim oraz Państwa pytaniami o jego planowaną formę informuję, że tryb kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim nie ulegnie zmianie. Dalej funkcjonujemy w ścisłym reżimie sanitarnym, dydaktyka będzie w znakomitej większości organizowana online, z wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby zajęć praktycznych, których nie sposób przeprowadzić zdalnie.


Pomimo rozpoczęcia w Polsce szczepień przeciw Covid-19 nie mamy podstaw, by zakładać, że będziemy mogli w najbliższych miesiącach wprowadzić stacjonarny lub choćby w dużo większej mierze hybrydowy tryb zajęć.


Ponadto, nawet w przypadku, gdyby taka możliwość w ciągu semestru letniego 2021 zaistniała, nie możemy oczekiwać od studentów spoza Łodzi, że w krótkim czasie na powrót zorganizują sobie mieszkanie, pracę itd.


Mam ogromną nadzieję, że jesienią uda się nam wszystkim – studentom i pracownikom – powrócić w mury Uniwersytetu Łódzkiego.


Prof. Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego2021 Summer semester – announcement of UL Rector


Ladies and Gentlemen, dear Students and Employees of UL, with respect to the upcoming summer semester and your questions about its planned mode, I would like to inform you that the mode of education at the University of Lodz will not be changed. We are still functioning in a strict sanitary regime, therefore, teaching will be largely organized online, except for a very small number of practical classes that cannot be conducted remotely.


Despite commencement of vaccinations against Covid-19 in Poland, we have no grounds to assume that we will be able to introduce a stationary, or even to a much greater extent, hybrid mode of classes in the coming months.


Moreover, even if such a possibility during 2021 summer semester comes up, we cannot expect from students not living in Lodz to organize everything e.g. a flat, job etc. at such short notice.


I sincerely hope that in autumn we will all - students and employees - be able to come back to the premises of the University of Lodz.


Prof. Elżbieta Żądzińska

Rector of the University of Lodz


Poprzednia wiadomość Pracownicze Plany Kapitałowe na UŁ – szkolenia online
Następna wiadomość Doktoranckie Granty Badawcze UniLodz: I edycja już wiosną