Siła humanistyki: prof. Andrzej Mencwel

"Pełno teraz różnych zapowiedzi cudownych przemian, jakie spowodować ma lekcja tej pandemii. Niektóre z nich wypowiada się z apokaliptycznym patosem, pozostaję wobec nich sceptyczny, jeśli nie obojętny. Na pewno musimy zmieniać nasz stosunek do ziemi, wody i powietrza, ale to wiadomo nie od tego roku, zaś poprawy przewidywane są na dekady, jeśli nie stulecie" - pisze prof. Andrzej Mencwel z Uniwersytetu Warszawskiego, nominowany w I edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za książkę "Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX". Na platformie Soundcloud polecamy nagranie.

 

Nie możemy wykluczyć tego, że pandemia została wywołana przypadkowo, przez wymknięcie się wirusa z laboratoriów. Ponieważ w laboratoriach tych pracuje się ciągle nad doskonaleniem broni termojądrowej, to i dawne (z czasu II wojny) bronie bakteriologiczne osiągnęły w nich może koronawirusowy poziom. Dopuszczając tę możliwość nie wskazuję zarazem żadnego odpowiedzialnego za tę katastrofę mocarstwa. Równie prawdopodobne jest bowiem, że ta zaraza komuś się wymknęła, jak to, że została mu podrzucona. Żyjemy współcześnie może nie tyle na beczce prochu, co na puszce nieszczęść, z której zawsze coś złego może wyskoczyć. Tym mocniej więc powinniśmy trzymać się realiów i odpowiadać swoim powinnościom. Apokaliptyczne zadęcia mogą nas obezwładnić.

Na platformie Soundcloud polecamy - UŁ-PODCAST Humanistyczna refleksja na czas pandemii i po niej - prof. Andrzej Mencwelhttps://soundcloud.com/uniwersytetlodzki/humanistyczna-refleksja-na-czas-pandemii-i-po-niej-prof-andrzej-mencwel

W skali kraju, na przykład, bardzo dobrze widać, co należy zrobić, gdy tylko zaraza opadnie, a może lepiej w jej trakcie, zwłaszcza, że sama nie zniknie. Należy mianowicie ograniczyć socjalne przekupstwo, dokonane przez obecne rządy, a wygospodarowane środki przeznaczyć na reorganizację służby zdrowia, to znaczy na stworzenie powszechnego, bezpłatnego i efektywnego jej systemu. Nie postuluję bynajmniej wycofania 500 plus na dzieci ani 13 emerytury dla seniorów, lecz racjonalizację tych datków pieniężnych. Wystarczy tylko wprowadzić właściwe kryteria dochodowe przy ich przyznawaniu, aby to wsparcie trafiło do najbardziej potrzebujących, a zaoszczędzone dzięki temu miliardy przeznaczyć na powszechną służbę zdrowia. Zamiast dawać dzieciom bogatym z domu rozrzutne kieszonkowe, lepiej zapewnić dzieciom biednym lekarzy i dentystów. I analogicznie - zamiast dawać zasobnym emerytom na drobne wydatki, lepiej zapewnić wszystkim seniorom bezpłatną opiekę zdrowotną. Wielu z nich wydaje na lekarzy i leki więcej niż wynosi ten propagandowy dodatek.

W skali świata jest podobnie, tylko o wiele trudniej, odpowiednio do stopnia komplikacji. Cywilizacja nasza, oczywiście, musi dokonać znacznych korekt w swojej mechanice rozwojowej, dzięki której zresztą wyprodukuje i upowszechni skuteczną szczepionkę. Nie, nie mamy powstrzymywać produktywizmu ani też porzucać ambicji badawczych i eksploracyjnych. Winniśmy tylko lepiej układać preferencje oraz lepiej nimi zarządzać. Oznacza to, że mamy powstrzymać rzeź w Syrii i innych miejscach świata oraz stworzyć wszędzie tam służbę zdrowia, opiekę nad dziećmi i edukację porównywalną z najlepszymi systemami europejskimi, kanadyjskim czy nowozelandzkim. Koszta takiej operacji globalnej będą znaczne, ale zapewne mniejsze od tych wydatków, które mocarstwa przeznaczają na laboratoria termojądrowe i wirusologiczne.

Niestety, obawiam się, że zarówno w kraju, jak i w świecie, oba te projekty pozostaną niewykonalne. W kraju nie mamy żadnej siły politycznej, która miałaby odwagę ogłoszenia podobnej reformy, nie mówiąc już o realizacji. W świecie nie ma w ogóle chętnych na globalną relokalizację cywilizacyjną. Co nam więc pozostaje? Trwać niezmiennie przy tej humanistycznej perspektywie, a jej wartości przekazywać przyszłym pokoleniom.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Tekst: prof. Andrzej Mencwel z Uniwersytetu Warszawskiego

Redakcja: Centrum Promocji UŁ