28 listopada, 2019 r.

Sukces bizantynistów z UŁ

Sukces bizantynistów z UŁ

fot. Uniwersytet Łódzki

W Lublinie zebrała się Komisja Bizantynologiczna Polskiego Towarzystwa Historycznego. Podczas zebrania członkowie Komisji wybrali władze na kolejną kadencję. Przewodniczącym Komisji został wybrany prof. dr hab. Maciej Kokoszko, kierownik Katedry Historii Bizancjum UŁ, zaś sekretarzem dr Andrzej Kompa, reprezentujący tę samą jednostkę UŁ. Wiceprzewodniczącym pozostanie też prof. dr hab. Kazimierz Ilski (UAM).


KB PTH to główne stowarzyszenie bizantynistów polskich, zrzeszające badaczy późnego antyku i Bizancjum z kilkunastu polskich uczelni oraz badaczy niezależnych.


Warunkiem przyjęcia do komisji jest posiadanie stopnia doktora oraz publikacji bądź doświadczenia dydaktycznego w zakresie bizantynistyki. Od kilku lat Komisja działa przy Polskim Towarzystwie Historycznym, wcześniej od lat 60. XX w. stanowiła część Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.


Funkcjonuje jednocześnie jako polski komitet narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Bizantyńskich (AIEB). Liczy blisko stu naukowców.
Materiał źródłowy: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Welcome to UL - konkurs dla studentów
Następna wiadomość Granty badawcze – dzień informacyjny