8 czerwca, 2020 r.

Sukcesy grantowe UŁ

Sukcesy grantowe UŁ

NCN przedstawiło najnowsze listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów - OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15. Znaleźli się tam również naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego (poniżej prezentujemy projekty). Gratulujemy wszystkim! O zwycięskich projektach będziemy również pisać szczegółowo.OPUS 18


Współczesna poezja irlandzka w kontekście ekokrytyki, dr hab. Wit Pietrzak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny - 223 140 zł


Ewolucja struktury przestrzennej regionów miejskich w Polsce, dr Bartosz Michał Bartosiewicz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych - 435 000 zł


Przedsiębiorczość w kontekście polityki neoliberalnej i "the gig economy", dr hab. Agnieszka Maria Kurczewska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - 453 600 zł


Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy, prof. dr hab. Ewa Maria Augustynowicz-Kopeć, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Konsorcjum: 1. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc; 2. Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk; 3. Uniwersytet Łódzki, 2 424 060 zł


Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych - bizmutenie i antymonenie, dr hab. Paweł Janusz Kowalczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - 1 498 080 zł


Zmiany czy odporność? Wieloaspektowe badania zmian populacji roślin podczas późnego Holocenu w arktycznej Alasce, dr hab. Mariusz Gałka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - 539 454 zł


PRELUDIUM 18


Kino polskich "zespołów partyjnych" w latach 1977-1991, mgr Jarosław Artur Grzechowiak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny - 99 960 zł


Odpowiedzialność za szkodę planistyczną, mgr Joanna Kaźmierczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji - 179 900 zł


Opracowanie modelu aktywacji miejsc origin w odpowiedzi na stres replikacyjny i indukcję przedwczesnych mitoz, z uwzględnieniem kolejnej rundy replikacji i podziału jądra, mgr inż. Marcelina Weronika Musiałek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - 204 000 zł


SONATA 15


Zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców Łodzi wynikające z wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele, dr Szymon Adam Wiśniewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych - 547 066 zł


Metalofulerenole jako nowa generacja radioprotektorów - badania in vitro procesów rodnikowych zachodzących w modelowych błonach biologicznych oraz na modelu komórkowym w warunkach stresu oksydacyjnego generowanego radiacyjnie, dr Jacek Bogdan Grębowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - 762 426 zł


W 2019 roku badacze z UŁ uzyskali najwyższą sumę środków grantowych (ponad 24 mln zł). W roku 2018 łączna kwota wynosiła ponad 17 mln zł, przy jednoczesnej wysokiej liczbie finansowanych projektów (74). Wiąże się to z dużą popularnością wśród naukowców konkursu MINIATURA, w którym budżet projektu nie mógł przekroczyć 50 tys. zł.


UŁ z roku na rok, m.in. dzięki uzyskanym projektom grantowym, konsekwentnie realizuje strategię uczelni badawczej. Nasi naukowcy mogą zawsze liczyć na aktywną pomoc specjalistów z Centrum Nauki UŁ, zaś infrastruktura badawcza w poszczególnych jednostkach pozwala na sprawną realizację projektów. Rozbudowana infrastruktura i ekspercka wiedza pracowników naukowych i administracyjnych pozwalają mieć nadzieję, że w kolejnych latach podane wskaźniki będą jeszcze wyższe.


Więcej o sukcesach UŁ tutaj.


OPUS 18 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 18 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 15 – Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał: NCN

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Podróże w czasie
Następna wiadomość Zapisy do akademików 2020-2021