19 maja, 2016 r.

Szkoła Giełdowa na Wydziale Zarządzania

Szkoła Giełdowa na Wydziale Zarządzania

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 19 maja 2016 roku działa Szkoła Giełdowa, czyli kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych oraz poznają narzędzia, które pozwalają na podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych. Zajęcia Szkoły Giełdowej na UŁ zainaugurowali: prof. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i prof. Antoni Różalski, Rektor-elekt UŁ.

W kursie Szkoły Giełdowej może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia. Program realizowany jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Prezesa GPW w Warszawie.

– W ramach projektu Szkoły Giełdowej przekazujemy jej uczestnikom fundamentalną wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego, ale także dbamy o poznanie aspektów psychologicznych związanych z procesem inwestowania. Szkoły giełdowe funkcjonują już na wielu wyższych uczelniach, a wkrótce będzie ich jeszcze więcej, w tym oczywiście ta, którą dziś uruchamiamy na Uniwersytecie Łódzkim – mówiła w trakcie spotkania inauguracyjnego prezes Zaleska. Dodała, że zupełnie nowym projektem GPW, nastawionym na współpracę z uczelniami, jest także konkurs o Nagrodę Prezesa GPW w Warszawie na najlepszą pracę licencjacką czy magisterską. – Ja sama na początku lat 90. napisałam swoją pracę magisterską na temat „Obrót papierami wartościowymi”, więc moja przygoda z giełdą tak naprawdę trwa już kilkadziesiąt lat – dodała Małgorzata Zaleska, profesor nauk ekonomicznych SGH.

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w soboty i niedziele w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin nauki. Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego: praktycy, w tym pracownicy instytucji rynku giełdowego oraz wykładowcy akademiccy.

– I to jest właśnie to o co nam na Uniwersytecie Łódzkim chodzi. O rozszerzanie wachlarza możliwości edukacyjnych dla naszych studentów. Możliwości dających im jednocześnie jak najwięcej okazji do kontaktów z praktykami, którzy dzielą się z młodymi ludźmi nie tylko wiedzą, ale także bogatym doświadczeniem – powiedział prof. Antoni Różalski.

Poprzednia wiadomość Po co kreatywność w dydaktyce i biznesie?
Następna wiadomość Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych