10 stycznia, 2019 r.

Tomos, czyli podwójne święto na Ukrainie

Tomos, czyli podwójne święto na Ukrainie

fot. Pixabay

Na Ukrainie istnieje już prawnie uznany swój własny autokefaliczny (niezależny) Prawosławny Kościół Ukrainy. W Stambule Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej wręczył Tomos Metropolicie Kijowskiemu Epifaniuszowi. Podwójna świąteczna symbolika tego momentu – dzisiaj bowiem Kościół Prawosławny w Konstantynopolu celebruje Objawienie Pańskie, a Ukraiński Kościół Prawosławny (PKU) wigilię Bożego Narodzenia – przyczynia się do uroczystego celebrowania w obu Prawosławnych Kościołach. Podobnie, imię Metropolity Kijowskiego Epifaniusza zbiega się z grecką nazwą Święta Objawienia Pańskiego, Epifanii, które powinno symbolizować objawienie Bożej jedności dla prawosławnych wierzących na Ukrainie - pisze Witalij Mazurenko, stażysta WPiA UŁ.

Wieki walki o niezależność


Przekazanie tomosu / fot. strona prezydenta Ukrainy

Przekazanie tomosu / fot. strona prezydenta Ukrainy


Wydarzenie to ma jednak głębokie znaczenie historyczne, geopolityczne i polityczne, którego konsekwencje będą namacalne oraz, co najważniejsze, zrozumiałe przez dziesięciolecia i stulecia.Poszczególne etapy zmierzające do zapewnienia Tomosu i autokefalii PKU rozwijały się szybko w 2018 roku, chociaż podstawy walki ukraińskich prawosławnych o niepodległość od Moskwy mają co najmniej wiekową historię. A fakt nielegalnego podporządkowania Metropolii Kijowskiej Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu (RKP) ma około 300 lat. Niewielu liczyło aż na tak szybki postęp w procesie udzielania autokefalii za – w praktyce – niecały rok. Większość jej przeciwników i złośliwców ze strony RKP kwestionowało tę możliwość.Niemniej jednak, jak możemy powiedzieć to teraz, Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej pokonał Patriarchę Moskiewskiego Cyryla, nie tylko zapewniając autokefalię PKU, ale przede wszystkim potwierdzając jego prymat i autorytet najwyższego sądu w Kościele Prawosławnym. A Prawosławny Kościół Ukrainy stał się niezależnym graczem w świecie prawosławnym, zdolnym do osiągnięcia potrzebnych rezultatów, nie bez pomocy państwa ukraińskiego.W rzeczywistości jest to pierwszy precedens odnowienia przez naród ukraiński swego prawa do historycznego dziedzictwa Rusi Kijowskiej...


Obserwator międzynarodowy


Więcej przeczytać można na zaprzyjaźnionym z nami portalu Obserwator międzynarodowy, który współredaguje regularnie dr Tomasz Lachowski z WPiA UŁ, oraz w Komentarzu UŁ, autorstwa Witalija Mazurenki, poniżej.


Komentarz UŁ:

mgr Witalij Mazurenko


Pełny tekst z Obserwatora międzynarodowego:

Tomos, czyli podwójne święto na Ukrainie albo Epifania dla Epifaniusza [KOMENTARZ] | Obserwator Międzynarodowy
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.
Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

materiał źródłowy: Witalij Mazurenko, Obserwator międzynarodowy

redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Wykład dr Henryki Bochniarz na EkSocu
Następna wiadomość Nowy globalny porządek czy nowy globalny bałagan?