Tworzymy lepszą przyszłość: ekologiczni magistrzy i doktorzy UŁ

Jak przebiega inwazja biologiczna? Jak zachęcić ludzi do korzystania z MPK? Jak wykorzystywać odpady do hodowli roślin? To niektóre pytania, na które w swoich badaniach odpowiadali młodzi naukowcy UniLodz, a ich praca została doceniona przez specjalistów. Nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dyscyplinie ekologii przyznał Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nagrodzone rozprawy prezentują nie tylko wysoki poziom naukowy, ale również mają duży walor W UniLodz łączymy najwyższą jakość badań ze społeczną i ekologiczną odpowiedzialnością.

 

Ekologiczni doktorzy

Badania Michała Rachalewskiego (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) poszerzyły wiedzę o interakcji międzygatunkowej kiełży ponto-kaspijskich. Są to inwazyjne bezkręgowce, które aktywnie zajmują nowe siedliska na obszarze całej Europy. W rozprawie doktorskiej łódzki biolog wykazał, że istotnym elementem ich migracji jest konkurencja międzygatunkowa oraz wzajemna komunikacja chemiczna, dzięki której unikają one silniejszej konkurencji. Dzięki badaniom dr. Rachalewskiego lepiej poznaliśmy przebieg i warunki wspomnianej inwazji biologicznej.

Szymon Wójcik (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) zbadał czynniki, które mogą zachęcić mieszkańców Łodzi do korzystania z transportu zbiorowego. Cennym elementem rozprawy doktorskiej dr. Wójcika było uwzględnienie w badaniach czynników związanych z długością i szybkością podróży, jako elementów wpływających na wybór środków komunikacji zbiorowej. Jego badania ukazują również ekologiczną i społeczną przewagę komunikacji miejskiej opierającej się na transporcie zbiorowym.

Piotr Knysak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) zanalizował wpływ człowieka na ekosystemy źródlane, wykorzystując w tym celu badania populacji okrzemek. Organizmy te są często wykorzystywane w biologicznej ocenie jakości wód powierzchniowych. Dr Knysak zbadał występowanie okrzemek w źródliskach na terenie województwa łódzkiego. Jego analizy dowodzą negatywnego wpływu człowieka również na źródła izolowane, gdzie zmiany zachodzące w ich bezpośrednim otoczeniu wpływają na zanieczyszczenie wód.

Ekologiczni magistrzy

Łukasz Bartos (Wydział Chemii UŁ) opisał wzrost ilości uwalnianych do środowiska chemikaliów. Młody badacz skupił się na bisfenolach, zaburzających gospodarkę hormonalną. Za ten typ zanieczyszczeń odpowiada głównie przemysł tworzyw sztucznych. Rozprawa dyplomowa mgr. Bartosa ukazała negatywny wpływ wciąż produkowanych tworzyw sztucznych nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale również na nasze zdrowie.

Zmiany genowe jako kluczowy element odporności wśród polskiej populacji bielika, przebadała Aleksandra Janiszewska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ). Łódzka biolog zauważyła i opisała różnice w składzie genów pomiędzy różnymi siedliskami bielików. Jej badania opisały relację pomiędzy środowiskiem, w którym żyją ptaki, a polimorfizmem genów poszczególnych osobników.

Anna Nowak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) przeanalizowała możliwość wykorzystania odpadów z biogazowni w hodowli niektórych roślin. Biogazownie wykorzystują surowce roślinne do czerpania bioenergii. Dzięki badaniom łódzkiej biolog poznajemy nie tylko korzyści z czerpania energii z alternatywnych źródeł, ale również odkrywamy nowe możliwości wykorzystywania bioodpadów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: WFOŚiGW w Łodzi

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności