13 marca, 2018 r.

Uchwała Marzec ‘68

Uchwała Marzec ‘68

fot. Bartosz Kałużny, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Senat Uniwersytetu Łódzkiego przyjął uchwałę upamiętniającą wydarzenia Marca ’68. Tekst opracowało dziewięcioro naukowców z Wydziału Filozoficzno-Historycznego: prof. prof. Andrzej Kaniowski, Ryszard Kleszcz, Ewa Nowina-Sroczyńska, Sławomir Nowinowski, Leszek Olejnik, Marek Olędzki, Rafał Stobiecki, Przemysław Waingertner oraz dr Andrzej Kompa. Uchwałę przedstawił Senatowi UŁ Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego prof. Maciej Kokoszko.


Treść uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego:


„Senat Uniwersytetu Łódzkiego, pamiętając o tych wydarzeniach, wyraża najwyższy szacunek dla postawy tych, którzy potrafili wówczas zachować się przyzwoicie. Pamięć o ich odwadze i godnej postawie, tak jak i pamięć o niechlubnych działaniach ówczesnych władz PRL i niektórych przedstawicieli społeczności akademickiej, winna zostać zachowana w naszej świadomości. Wspólnota akademicka UŁ solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy padli ofiarą prześladowań – brutalnie pacyfikowanymi podczas marcowych pokojowych protestów, aresztowanymi, więzionymi, wyszydzanymi, relegowanymi z uczelni, pozbawianymi pracy i zmuszanymi do wyjazdu z Kraju bez prawa powrotu, wyzuwanymi z prawa do życia w Ojczyźnie.


Nie możemy też zapominać, że troska o wolność słowa, obronę prawdy w obliczu kłamliwej propagandy, swobodę badań naukowych i autonomię akademicką, prawo do dyskusji o historii naszego Kraju – winna być przedmiotem ciągłej uwagi wspólnoty Uniwersytetu Łódzkiego. Jednocześnie stanowczo potępiamy wszelkie przejawy antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i jakiejkolwiek nietolerancji we współczesnym życiu publicznym i społecznym. Wyrządziły one ogromnie dużo zła w XX wieku – w dzisiejszym świecie nie powinno być już dla nich przyzwolenia. […]”


Całość -> uchwała w sprawie marca 1968


W ramach obchodów upamiętniających wydarzenia marcowe na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ rozmawialiśmy o drodze do Marca ’68, kontekście uniwersyteckim, jak i konsekwencjach tamtych zdarzeń. Panel dyskusyjny pt. „Marzec ‘68. Kulisy, przebieg, konsekwencje” prowadził prof. Przemysław Waingertner. W dyskusji uczestniczyli: prof. Krzysztof Lesiakowski, autor biografii Mieczysława Moczara oraz dr Piotr Ossowski, autor książki „Czerwona Michalina. Michalina Tatarkówna-Majkowska. Prządka – działaczka – łodzianka”.


fot. Bartosz Kałużny, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ


Dyskusja dotycząca wydarzeń marcowych miała miejsce również poza murami naszej uczelni. W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 12 marca odbył się panel dyskusyjny „Marzec ’68 – pół wieku później” z udziałem prof. Dariusza Stoli, dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Ze strony Uniwersytetu Łódzkiego w dyskusji wzięli udział prof. Sławomir Nowinowski i prof. Krzysztof Lesiakowski.


fot. Katarzyna Maksimowska, archiwum Centrum Dialogu Im. Marka Edelmana


Wykład towarzyszył wystawie o Marcu ’68, na którą składają się dwie części: „Człowiek za burtą. Łodzianie 50 lat po Marcu” i „Marzec ’68. Konteksty”.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Ekspert z UŁ w zespole Komisji Europejskiej
Następna wiadomość Otwarcie SkyHub