29 listopada, 2018 r.

UŁ komentuje: Kobiety głosują!

UŁ komentuje: Kobiety głosują!

Razem z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, po raz pierwszy w historii kraju przyznano prawa wyborcze kobietom. O tym jakie były początki kobiecych praw wyborczych - zarówno czynnych jak i biernych - opowiada dr Marcin Szymański z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.Prawa dzięki Naczelnikowi?


W dyskursie medialnym wielokrotnie pada stwierdzenie, że uzyskanie praw wyborczych polskie kobiety zawdzięczają Józefowi Piłsudskiemu. Czy rzeczywiście? Przez meandry burzliwej historii 1918 roku przeprowadza nas dr Marcin Szymański z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.Po pierwsze jest to 100-lecie nadania praw wyborczych wszystkim Polakom, ponieważ wcześniej Polska znajdowała się pod zaborami i Polacy nie mieli możliwości brania udziału w aktywnym życiu politycznym – mówi dr Marcin Szymański.


W rzeczywistości wyglądało to tak, że tymczasowy rząd ludowy Jędrzeja Moraczewskiego opracowywał wiele projektów ustaw, które następnie przedstawiał do podpisu Józefowi Piłsudskiemu. Ustawy ukazywały się w formie dekretów podpisanych przez Józefa Piłsudskiego. Natomiast faktycznie jest to efekt pracy wielu ludzi przede wszystkich związanych z ówczesnym rządem.Poprzednia wiadomość Światowe dni Ivana Cankara w Łodzi
Następna wiadomość Piątek 13-go - fragmenty etnograficzne, odc. 6