3 listopada, 2017 r.

UŁ komentuje: Marcin Luter - buntownik, który słuchał ludzi

UŁ komentuje: Marcin Luter - buntownik, który słuchał ludzi

Źródło: Pixabay

31 października br. minęła 500. rocznica Reformacji. Marcin Luter, człowiek wielu talentów, rozpoczął swoim słynnym wywieszeniem 95 tez w Wittenberdze, nowy, wielki ruch w obszarze chrześcijaństwa. Prof. Jarosław Płuciennik w materiale mówi o mniej znanym obliczu Lutra.


Marcin Luter był początkowo niemieckim mnichem i teologiem. Idee, które prezentował, zmieniły nie tylko historię Kościoła, ale poważnie wpłynęły na dzieje Europy. Zapoczątkowana przez niego reformacja podzieliła chrześcijan na wrogie sobie obozy, które zwalczały się zarówno słowem, jak i mieczem. Luter był bardzo opiniotwórczym autorem. Dokonane przez niego tłumaczenie Biblii stało się popularne w Niemczech, a także znacząco wpłynęło na ukształtowanie się współczesnego języka niemieckiego.


Tezy Marcina Lutra stały się katalizatorem rewolucji, która padła na podatny grunt. Średniowiecze obfitowało w wiele krytycznych wobec Kościoła instytucjonalnego głosów, a antyklerykalne treści nie były obce średniowiecznym chrześcijanom. Pragnienie zmiany tliło się w umysłach społeczeństwa coraz żywszym płomieniem. Tezy Lutra czytali i rozpowszechniali nie tylko możnowładcy, akademicy, czy księża, ale również zwykli ludzie.


Co dokładnie głosiły tezy? Teza 36. wskazywała, że "każdy chrześcijanin, prawdziwie żałujący za swoje grzechy, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie męki i winy". Z kolei w tezie 79. Luter napisał, że "obrazą Boską jest głosić, że wystawiany w kościołach krzyż odpustowy z herbem papieża równie jest mocny i skuteczny jak krzyż Chrystusa Pana". Przesłanie Lutra było jednoznaczne: papież i biskupi nie mogą likwidować kar czyśćcowych, bo nie posiadają uprawnień takich jak Bóg.


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wydało z okazji 500-lecia Reformacji dwie pozycje - "Marcin Luter. Prorok i buntownik." oraz "Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji."

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/marcin-luter/

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/psalmy-polskie-czasu-reformy/


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość UŁ zakłada konsorcjum wiedzy
Następna wiadomość Budowanie społeczeństwa obywatelskiego