11 stycznia, 2019 r.

UŁ komentuje: Polowanie na dzika

UŁ komentuje: Polowanie na dzika

fot. Pixabay

Masowy odstrzał dzików na terenie całej Polski ma ruszyć w sobotę 12 stycznia 2019 r. Działania te mają na celu walkę z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Z pomysłem drastycznego zmniejszenia populacji dzików wyszedł Główny Inspektorat Weterynarii. Odstrzał jest rekomendowany przez Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak twierdzi szef resortu rolnictwa, odstrzał jest konieczny, by zapanować nad afrykańskim pomorem świń (ASF). W polowaniach zaplanowanych na masową skalę może paść nawet 210 tysięcy dzików, podczas gdy całą polską populację szacuje się na 215 tys.Dzik zapłaci za błędy człowieka?


Przez Polskę przetacza się fala dyskusji czy działania odniosą pożądany skutek. Odstrzał krytykuje wiele środowisk. Co na ten temat twierdzą naukowcy? Co wiemy o dziku i jego roli w ekosystemie? - wyjaśnia ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Janusz Markowski, biolog.Dzik jest przykładem gatunku świetnie dostosowanego do życia w środowisku leśnym i jednocześnie ważnym jego użytkownikiem. Można powiedzieć, że jest gatunkiem kluczowym. Ze względu na sposób odżywiania jest to gatunek o bardzo szerokim spektrum pokarmowym. Jakkolwiek główne jego pożywienie to pokarm roślinny, tym niemniej znaczący skład pokarmu dzika stanowią zwierzęta. Przede wszystkim są nim bezkręgowce, ale i zwierzęta kręgowe, zwłaszcza gryzonie. Ta funkcja jest o tyle istotna i ważna, że dzik bierze udział w regulacji niektórych istotnych z punktu widzenia lasu grup zwierząt.

Przede wszystkim dzik skutecznie eliminuje szkodniki leśne jak pędraki, jak również gryzonie, zwłaszcza ich gniazda z młodymi, co jest o tyle istotne, że gryzonie przenoszą choroby odkleszczowe. W związku z tym problem dzika jest istotnym problemem, dlatego również, że jest to gatunek, który świetnie zaadoptował się do zmienionej sytuacji w środowisku.

Po pierwsze dzik jest gatunkiem, który uzyskał możliwość żerowania i został „zachęcony” przez człowieka ,poprzez stworzenie baz żerowych, do wyjścia z lasu. Zwiększenie upraw kukurydzy doprowadziło do sytuacji, że dziki znajdują świetne warunki w środowiskach krajobrazu kulturowego, rolniczego, żerują w kukurydzy i korzystają z pozostawionych na polach kolb kukurydzy.

Człowiek jest po części winien sytuacji populacyjnej dzika, dlatego, że badania wykazały, że na kolbach kukurydzy pozostawionych na polach rozwija się grzyb z rodzaju fusarium. Grzyb wytwarza specyficzne hormony estrogenowe o charakterze fitohormonów, które wpływają na cykl rozrodczy dzika. Cykl rozrodczy wydłuża się a samice są zdolne do rui przez znacznie dłuższy okres czasu i w ten sposób człowiek sam zwiększa pogłowie tego zwierzęcia.

Trzeba pamiętać o tym, że dzik w lasach również przyczynia się do zmiany struktury gleby poprzez jej napowietrzanie, zmienia jej właściwości fizyczno-chemiczne i jest to niezwykle istotny czynnik dla egzystencji wielu gatunków roślin runa leśnego.Więcej w naszym video - Komentarz UŁ:

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

materiał źródłowy: prof. Janusz Markowski

redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dyskusja panelowa: Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa
Następna wiadomość UŁ wśród najpopularniejszych uczelni wybieranych przez studentów z zagranicy